Podnestersko budúcnosti: liberálne hospodárstvo, sloboda a bezpečnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Od roku 1990 sa stalo mnohé. Vojenský konflikt s Moldavskom v rokoch 1991 – 1992; transformácia z administratívne riadenej ekonomiky na trhovú ekonomiku a dôležité zmeny európskeho a celosvetového významu. Za posledné roky sa neraz stala aktuálnou téma zmeny politických elít. Vznikali určité predpoklady k zmenám. Objavili sa nové tváre. Prezidentovi Smirnovovi neraz predpovedali demisiu a jeho výmenu za „mladých a perspektívnych". Situácia sa však vždy vyvinula inak. V súčasnosti Igor Smirnov zotrváva vo funkcii prezidenta a namiesto prenikavých a vyvážených reforiem sa podnesterské spoločenstvo prizerá všemožným imitáciám „harmonizácie" a „modernizácie" a iným pozitívnym tendenciám v podaní tlačových agentúr výkonnej a zákonodarnej moci. 


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.