Základom bezpečnosti má byť výmena informácií

(zdroj: Európska komisia)

„Nastal čas, aby sme my, Európania, lepšie a užšie spolupracovali v záujme zaistenia bezpečnosti našich občanov. Prostredníctvom tohto spoločného programu EÚ chceme podnietiť národné orgány, aby účinnejšie spolupracovali v duchu vzájomnej dôvery,“ vyhlásil v utorok prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans.

Európska únia sa bude riadiť piatimi kľúčovými princípmi, uviedol eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos počas návštevy Európskeho parlamentu.

Bezpečnosť má byť v plnom súlade so základnými právami občanov. Podľa Komisie to nesmú byť protichodné ciele. Demokratickú kontrolu a transparentnosť zabezpečí parlamentný dohľad.

Predtým než začne EÚ vytvárať nové nástroje boja proti terorizmu, organizovanému zločinu a počítačovej kriminalite, prehodnotí už existujúce dostupné prostriedky. Obrana by tak mala prepojiť všetky existujúce agentúry a politiky a rovnako by malo odstrániť delenie na vnútornú a zahraničnú politiku.

Európska komisia uvádza, že sa mení rozsah aj povaha hrozieb. Často majú cezhraničný charakter. Únia tak čelí neželanému prelievaniu politickej nestability z bezprostredného susedstva. Do konfliktov a kríz v Sýrii, Iraku a Líbyi sa zapájajú aj jej občania, ktorí po na návrate môžu predstavovať vážne bezpečnostné riziko.

Efektivita predovšetkým

Komisia v novej stratégii spomína už existujúce inštitúcie. Pre boj so zločinom má byť rozhodujúce ich prepájanie. Schengenský informačný systém (SIS) sa tak prepojí s databázou odcudzených a stratených cestovných dokumentov (SLTD) Interpolu.

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) rozšíri svoju pôsobnosť. Častejšie má byť využívanie spoločných vyšetrovacích tímov (JIT). Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) bude mať do roku 2020 k dispozícii 3,8 miliardy eur.

Posilnia sa kapacity Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite. Dôležitou súčasťou právnych predpisov je aj navrhovaný európsky systém záznamov o cestujúcich (PNR), o ktorom sa rokuje už od roku 2011. Do konca roku 2015 má byť tiež hotová reforma ochrany osobných údajov.

Tri oblasti

Terorizmus, počítačová kriminalita a cezhraničné siete organizovaného zločinu sú podľa Komisie najnaliehavejšími výzvami pre európsku bezpečnosť.

Radikalizácii vlastných občanov chce únia predísť centrom excelentnosti, ktoré sa bude opierať o sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN). Aktualizuje existujúce rámcové rozhodnutia pre boj s terorizmom, vrátane jeho financovania.

Už v tomto roku plánuje Komisia spoločne s veľkými IT spoločnosťami spustenie Fóra EÚ na boj proti teroristickej propagande na internete. Revidovať by sa mohla aj legislatíva týkajúca sa držania strelných zbraní.

Pozície:

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (ALDE) prijatie nového programu víta. Podľa viacerých poslancov ALDE je však popis praktických krokov v dokumente príliš vágny. Podpredsedníčka skupiny Sophie In’ t Veldová uviedla: „Návrhy na rozšírenie úloh Europolu sú rozhodne zaujímavé. Komisia ale musí naliehavo objasniť, ako zaistí demokratický dohľad. Nie je jasné, aké budú mať Európsky parlament, Európsky súdny dvor a Európsky ombudsman právomoci pre prístup k informáciám. To je pre výkon dohľadu a ochranu práva nevyhnutné.“

Španielska europoslankyňa Maite Pagazaurtundua Ruizová (ALDE) dodáva, že kľúčové princípy ako rešpekt k európskym hodnotám a základným právam je potrebné presadzovať aj v súvislosti s národnou legislatívou. Ako príklad uviedla španielsky zákon o bezpečnosti a francúzsky zákon o tajnej službe, ktoré vyvolali obavy občanov zo sledovania zo strany štátu.

Judith Sargentiniová zo skupiny Zelení/EFA tvrdí, že očakávané zameranie sa Komisie na hromadný zber dát je sklamaním, ktoré „odvádza prostriedky z miest, kde by mohli byť efektívnejšie – od staromódnej policajnej práce pri prenasledovaní podozrivých“.