Veliteľ Eupol Afganistan sa vracia do Nemecka

Krátka správa

NATO a Spojené štáty požiadali EÚ, aby prebrala zodpovednosť za civilnú bezpečnosť v Afganistane od Nemecka, ktoré trénovalo afgánskych policajtov od roku 2002. EÚ oficiálne spustila operáciu EUPOL Afganistan 15. júna 2007.

Podľa informácií nemeckej tlače odchádza Eichele na vlastnú žiadosť a v Nemecku by sa mal venovať reforme spolkovej polície. Ako dôvod odchodu brigádenho generála sa však uvádzajú aj spory v rámci samotnej Únie a ťažká situácia na ministerstve vnútra v Kábule. Pozorovatelia sa zhodujú, že jeho dochod len zdôraní problémy, v ktorých sa misia od svojho začiatku nachádza.

EUPOL Afganistan trápilo poddimenzovanie ľudskými aj finančnými zdrojmi. Dodávky základného vybavenia ako počítače či špeciálne vozidlá meškali, čo podstatne stažovalo pôsobenie personálu. Pretrvávajúcim problémom je korupcia na ministerstve vnútra, s ktorým musí personál misie i sám Eichele úzko spolupracovať.

Ako informuje International Herald Tribune, generál Eichele odmietol postaviť misiu pod politickú kontrolu špeciálneho vyslanca EÚ v Afganistane Španiela Francesca Vendrella.

Situáciu komplikovalo aj zabezpečovanie bezpečnosti misie zo strany NATO, ktoré bolo zbrzdené tureckým nesúhlasom a nahrádzalo sa separátnymi dohodami s jednotlivými provinčnými rekonštrukčnými tímami Aliancie.

Medzinárodný think-tank International Crisis Group vo svojej správe venovanej trénovaniu armády a polície medziánárodnými zložkami v Afganistane  odporučil prehodnotiť celý systém, zjednotiť prístupy a EÚ prebudovať misiu EUPOL tak, aby zahŕňala celý sektor justície.