Terorizmus “made in EU” na vzostupe

Pozadie

Riaditeľ Europolu, Max-Peter Ratzel, prezentoval poslancom Európskeho parlamentu v Bruseli správu o terorizme v Európskej únii za uplynulý rok.

Otázky

V roku 2007 vzrástol počet (úspešne prevedených, zmarených a neúspešných) teroristických útokov v EÚ o 24 percent. Takmer o polovicu (48 %) stúpol počet ľudí zadržaných v súvislosti s teroristickými aktivitami v porovnaní s rokom 2006.

V absolútnych číslach došlo v Únii k 583 útokom (úspešným, neúspešným aj zmareným) v celkovo deviatich členských štátoch. Z nich 517 je možné pripísať separatistom v Španielsku a Francúzsku. V uplynulom roku zadržali policajné orgány 1044 podozrivých z teroristických činov. Na Slovensku boli zadržané dve osoby, hovoria štatistiky Europolu.  

Europol v správe zozbieral údaje o všetkých teroristických útokoch, i plánovaných, v EÚ. Správa poskytuje prehľad údajov z členských štátov aj o útokoch, ktoré spáchali extrémisti. Väčšina teroristických útokov v Európe spôsobila materiálne škody. Len pri jedinom teroristickom útoku, v španielskom Baskicku, zahynuli dvaja príslušníci bezpečnostných zložiek.  

Niekoľko členských štátov signalizuje, že hrozba islamistického terorizmu vzrástla, prípadne zostala rovnako vysoká. Podľa Ratzela to má na svedomí vyššia miera riadenia a kontroly zo strany skupín napojených na al-Káidu, prípadne inšpirácia nezávislých buniek týmito skupinami.

Analýza priniesla aj ďalšiu zaujímavú informáciu. “V roku 2007 vyšetrovanie ukázalo, že niektorí občania EÚ absolvovali výcvik v Pakistane a neskôr aktívne páchali trestné činy spojené s terorizmom na území EÚ.” Za sledované obdobie sa islamistické útoky odohrali vo Veľkej Británii, Dánsku a Nemecku. “Al-Káida je a v nasledujúcich rokoch aj naďalej bude dominovať medzinárodnému terorizmu”, povedal koordinátor pre boj s terorizmom EÚ Gilles de Kerchove.

Európska komisa pripravila nový návrh rámcového rozhodnutia, ktoré upravuje pravidlá boja proti terorizmu v Únii. Zoznam teroristických trestných činov by sa mal rozšíriť o verejné vyzývanie na spáchanie činov politicky motivovaného násilia, nábor ako aj trénovanie jednotlivcov na teroristické aktivity.

Ďalším zo spôsobov, akým chce EÚ bojovať proti terorizmu je sprísnenie kontroly výbušnín používaných na civilné účely, napríklad v baníctve. Výbušniny sú najčastejším nástrojom využívaným pri teroristických útokoch. Nová smernica vyžaduje špeciálne označovanie výbušnín v celej EÚ. Výrobcovia, predajcovia aj používatelia budú musieť viesť dôkladnejšie záznamy o výbušninách a lepšie zabezpečiť ich skladovanie. Pomôže to vystopovať pôvod kradnutých výbušnín a pomerne rýchlo zistiť, či osoby, ktoré majú v držbe výbušniny tak robia legálne.

Pozície

Šéf výboru pre ľudské práva Rady Európy, Dick Martin, v návrhu rámcového rozhodnutia vidí jasnú hrozbu, pretože “umožňuje vládam kriminalizovať akýkoľvek typ opozície a trvá na tom, aby v usmernení boli posilnené klauzuly, ktoré dajú záruku, že sa tak nestane.”

Podobné obavy vyslovila aj socialistická členka výboru pre občianske slobody Roselyne Lefrancios, ktorá je zároveň spravodajkyňou k návrhu Komisie. “Kde končí sloboda prejavu?”, pýta sa spravodajkyňa a dodáva: “Potrebujeme jasné formulácie, záruky kontroly a ustanovenia garantujúce rešpekt základných ľudských práv”.

Gilles de Kerchove, koordinátor pre boj s terorizmom na európskej úrovni rámcové rozhodnutie obhajuje a pripomína, že podobne ako smernica zakladá len všeobecné princípy a ponecháva na členských štátoch, akým spôsobom ich budú implementovať. “Súdy vedia, aký je rozdiel medzi navádzaním na vraždu a vyjadrovaním politického názoru”, povedal europoslancom de Kerchove.