Svetový deň utečencov: 65 miliónov ľudí, ktorí opustili domov

Loď s utečencami v Stredozemnom mori. FOTO: Twitter

Vyše 65 miliónov ľudí je dnes vo svete presídlených v dôsledku vojen či prenasledovania. Viac ako polovica z nich sú deti a mladí do 18 rokov. Len v roku 2016 pribudlo 10,3 milióna nových utečencov.

Svetový deň utečencov si 20. júna už od roku 2000 pripomíname každoročne vďaka Organizácii spojených národov. Tento dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol zjednotený po celom svete.

„Hlavným zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch,“ píše OSN.

Vítajúca Európa?

Európsky parlament pri príležitosti dnešného dňa pripravil prehľad solidarity jednotlivých členských štátov EÚ práve v otázke pomoci a podpory utečencov pod názvom Vítajúca Európa?.

Podľa prehľadu je Slovenská republika na chvoste krajín EÚ, do ktorých si žiadatelia o azyl podali žiadosť.

Zdroj: Európsky parlament

Zároveň vo svojej kampani Parlament upriamuje pozornosť na chyby, ktoré pri utečeneckej kríze robia tí, ktorí o nej informujú. EP vysvetľuje najmä rozdiel medzi pojmami “žiadateľ o azyl“ a “utečenec“, ktoré rozlišuje aj európska legislatíva.

Kampaň Human Rights Watch. FOTO: HRW

Kým žiadateľ o azyl je človek, ktorý formálne požiada o azyl v inej krajine, pretože vo svojej krajine pociťuje strach z ohrozenia života (jeho žiadosť a tvrdenia ešte neboli prehodnotené), utečenec je kategorizovaný inak. Z domovskej krajiny utiekol, aby si zachránili život a v hostiteľskej krajine tak bol prijatý a uznaný.

Čítajte aj: Kvóty plní najlepšie Malta. Slovensko prijalo 16 utečencov (INFOGRAFIKA)

Štatistiky o ľuďoch

22 miliónov utečencov opustilo nielen svoj domov, ale aj svoju rodnú krajinu. Viac ako polovica všetkých utečencov dnes odchádza najmä z troch konfliktných zón: Sýrie, Afganistanu a Somálska. Nasledujú krajiny ako Južný Sudán, Sudán a Demokratická republika Kongo.

Len za prvé dva mesiace roka 2017 prekročilo Stredozemné more na ceste zo severu Afriky do Talianska vyše 28 tisíc ľudí. Kvôli sýrskemu konfliktu opustilo svoje domovy viac ako 12 miliónov osôb.

https://euractiv.sk/clanky/zamestnanost-a-socialna-inkluzia/unia-poskytne-finsku-miliony-eur-na-integraciu-migrantov-na-trh-prace/

Väčšina utečencov sa dnes zdržiava v krajinách s nízkym príjmom. Najviac utečencov na svete dnes hostí Turecko.