Právnici Rady spochybnili boj Komisie proti Nord Streamu 2

Potrubie na plynovod Nord Stream 2. FOTO: stránka Nord Stream 2

Európska komisia by nemala dostať mandát vyjednávať v mene Európskej únie o kontroverznom plynovode Nord Stream 2, ako navrhovalo Poľsko a ďalšie štáty. Tvrdí to právne oddelenie Rady Európskej únie.

Nejde však o jediný právny názor na vec. Poľský expert Jerzy Dudek tvrdí, že argumenty právnikov Rady nie sú presvedčivé, ani správne. Za odlišnými názormi európskych inštitúcií vidí tradičný kompetenčný spor.

Rotujúce predsedníctvo Rady EÚ, ktoré je politickým aktérom, nie je povinné riadiť sa názorom právneho oddelenia. Ak sa ho však rozhodne nerešpektovať, jeho pozícia sa politicky oslabí.

Úradníci proti rotujúcemu predsedníctvu

Rada EÚ je inštitúciou EÚ, ktorej každých šesť mesiacov jej predsedá iný členský štát. V tomto polroku je to Estónsko, ktoré dokonca avizovalo snahu mandát navrhovaný Komisiou rozšíriť.

Úlohou rotujúceho predsedníctva je určovať agendu Rady a hľadať v nej kompromis medzi členskými štátmi. Predsedníctvo sa pritom opiera o expertné oddelenia, ktorá sa s rotujúcimi predsedníctvami nemenia.

A jedno z nich – právny servis Rady – 27. septembra vydalo stanovisko, v ktorom odmieta žiadosť Komisie o mandát. Tvrdí, že zapojenie exekutívy EÚ nie je právne podložené. Uniknuté stanovisko právneho oddelenia ako prvý zverejnil portál Politico.eu.

Nord Stream 2 proti energetickej únii

Cez plynovod Nord Stream 2 sa má ruský plyn prepravovať cez Baltské more priamo do Nemecka.

Nemecko, Rakúsko a niektoré ďalšie štáty trvajú na tom, že ide o komerčný, nie geopolitický projekt.

https://euractiv.sk/nazory/nazory/na-plynovode-nord-stream-2-nezalezi/

Poľsko a iné členské štáty však tvrdia, že projekt je v rozpore so strategickými záujmami EÚ a podkopáva jej snahy o vybudovanie energetickej únie. Dokonca aj predseda Rady Donald Tusk sa postavil proti plynovodu.

Poľsko proti Nemecku

V právnej prestrelke o Nord Stream 2 Poľsko úspešne presvedčilo Komisiu, aby od členských štátov žiadala mandát na vyjednávanie o „špeciálnom právnom rámci“ plynovodu s Ruskom.

Právna istota je potrebná najmä v prípade podmorskej časti plynovodu, keďže jej časť – vrátane jediného vstupného bodu – sa nachádza mimo jurisdikcie EÚ. Právne oddelenie Komisie v minulosti skonštatovalo, že európska legislatíva pre vnútorný trh neplatí pre podmorské časti plynovodu.

Nemecké noviny Der Spiegel priniesli správu, že stanovisko právneho oddelenia Rady pravdepodobne iniciovalo Nemecko.

Právo proti politike?

Právne stanovisko Rady v podstate odmieta názor, že Nord Stream 2 ohrozuje bezpečnosť dodávok plynu do EÚ. Naopak tvrdí, že otvorenie alternatívnych trás s rozšírenou kapacitou zvýši životaschopnosť externých dodávateľských sietí Únie.

Právne služby Rady tiež potvrdili, že tretí energetický balíček sa na plynovod Nord Stream 2 nevzťahuje, čím podporili pozíciu Gazpromu, ktorý plynovod stavia.

Komisia v minulosti argumentovala politicky, že Nord Stream 2 neprispieva k cieľom energetickej únie získať prístup k novým zdrojom, trasám a dodávateľom. Uviedla tiež, že okolo projektu Gazpromu je právna neistota, ktorú možno odstrániť len politickou dohodou na právnych aspektoch medzi Úniou a Ruskom. Preto požiadala Radu o mandát pre rokovania s Moskvou.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/nord-stream-2-gazprom-odmieta-priame-rokovania-medzi-bruselom-a-moskvou/

Poľský expert: Ide o kompetenčný spor

Biznes Alert, mediálny partner siete EURACTIV zverejnil komentár Jerzyho Dudeka, experta na energiu a európske právo, podľa ktorého argumenty Rady nie sú presvedčivé a do veľkej miery ani správne.

Dudek spochybňuje tvrdenie, že Európska únia nemá právomoc nezávisle uzavrieť dohodu s Ruskom. Podľa neho sa o tom dá diskutovať a existujú presvedčivé argumenty, že by mohlo ísť o kompetenciu v exkluzívnej právomoci EÚ.

Poľský expert upozorňuje na nekonečné právne ťahanice o rozdelení kompetencií medzi Komisiou a Radou. Podľa neho sa dalo čakať, že právnici nedovolia členským štátom nechať uzavretie dohody medzi Bruselom a Moskvou na Komisii.

Rozdielne významy energetickej bezpečnosti

Navyše sú podľa Dudeka európske inštitúcie zaujaté, pretože ide o spor typu „západ proti východu“.

„Nestačí, že autori pripisujú bezpečnosti dodávok (ktorá je zakotvená v európskych zmluvách, a preto má veľkú váhu) veľmi perverzný význam. Pozerajú sa na vec výlučne okom západnej Európy. Druhé oko zostáva zatvorené. Výsledkom je, že bezpečnosť dodávok do Únie (celej Únie) vnímajú len z perspektívy bezpečnejších západných trhov a riziká pre východoeurópske trhy ignorujú,“ napísal poľský expert.

S odmietavým stanoviskom vo vnútri Rady EÚ sa bude musieť popasovať estónske predsedníctvo, ale aj podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Ten v septembri povedal, že má „najmenej 13 členských štátov aktívne podporuje ambiciózny mandát Európskej komisie pre rokovania s Ruskom.“ .