Juncker plní prvý sľub: Únia bude preverovať rizikové investície

STX

Talianska firma s čínskymi firmami sa zaujíma aj o francúzske strategické lodenice. FOTO: TASR/AP/Laetitia Notarianni

Európska komisia (EK) dnes v nadväznosti na stredajšiu (13.9.) správu jej predsedu Jeana-Clauda Junckera o stave Únie predstavila balík návrhov pre oblasť obchodu a investícií s dôrazom na progresívny a ambiciózny program v oblasti obchodu.

Juncker v správe o stave Únie zdôraznil potrebu posilnenia európskej obchodnej agendy. “Obchod znamená pracovné miesta a vytvára nové príležitosti pre veľké aj malé európske podniky. Vývoz v objeme každej ďalšej miliardy eur podporí vznik nových 14 tisíc pracovných miest v Európe,” skonštatoval šéf exekutívy EÚ.

Tiež dodal, že pre EÚ obchod znamená vyvážať naše štandardy, či už v sociálnej alebo environmentálnej oblasti, aj požiadavky na ochranu údajov alebo bezpečnosť potravín.

Rámec pre preverovanie investícií

Súčasťou dnes zverejneného návrhu je vytvorenie európskeho rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií s cieľom zaistiť, aby tieto investície neohrozili strategické záujmy EÚ z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku.

https://euractiv.sk/nazory/podnikanie-a-praca/ako-chce-europa-kontrolovat-cinske-investicie/

Ďalším bodom je návrh mandátu na začatie obchodných rokovaní s Austráliou a Novým Zélandom.

EK v snahe dosiahnuť najtransparentnejšiu a najotvorenejšiu obchodnú politiku na svete sa rozhodla, že zriadi poradnú skupinu pre obchodné dohody EÚ a že oddnes bude uverejňovať všetky nové návrhy mandátov na rokovanie.

Mnohostranný investičný súd

Eurokomisia zároveň predstavila návrh mandátu na začatie rokovaní o vytvorení mnohostranného investičného súdu.

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans spresnil, že v záujme rovnováhy medzi otvorenosťou trhov voči obchodu a investíciám a medzinárodnými pravidlami eurokomisia navrhuje vytvorenie stáleho mnohostranného investičného súdu, ktorý bude spravodlivý a nestranný.

https://euractiv.sk/clanky/ttip/isds-ma-nahradit-jednotny-investicny-sudny-system-024291/

“Takýto súdny systém nám umožní dosiahnuť správnu rovnováhu medzi záujmami štátov a investorov, ako aj potrebnú demokratickú legitimitu,” uviedol.

Svet potrebuje obchodných lídrov

Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti dodala, že svet potrebuje lídrov v oblasti obchodu, pričom EÚ je na čele skupiny krajín, ktoré sa zasadzujú za voľný a spravodlivý obchod. Prisľúbila, že v najbližších týždňoch sa v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a Radou EÚ pokúsi zaistiť, aby tieto návrhy napredovali čo najrýchlejšie.

Kľúčovými prvkami legislatívneho balíka je, po prvé, návrh európskeho rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií, ktorého účelom je zaistiť, aby zahraničné investície zostali hlavným zdrojom rastu v EÚ a zároveň chrániť záujmy EÚ.

Po druhé, Komisia predložila odporúčania na začatie rokovaní o obchodných dohodách s Austráliou a Novým Zélandom. Tieto dohody by vychádzali z dohôd, ktoré boli nedávno uzavreté s Kanadou, Vietnamom, Singapurom a Japonskom.

Bezprecedentná transparentnosť

Po tretie, Komisia odporúča začať rokovania o vytvorení mnohostranného súdu na urovnávanie investičných sporov.

Európska komisia ďalej rozhodla, že odteraz bude uverejňovať všetky svoje mandáty na rokovanie o obchodných dohodách. Všetky dokumenty sa budú predkladať Európskemu parlamentu aj Rade a automaticky zašlú všetkým národným parlamentom a sprístupnia sa širokej verejnosti.

Piatym opatrením je vytvorenie poradnej skupiny pre obchodné dohody EÚ. Táto skupina umožní EK nadviazať spoluprácu s občianskou spoločnosťou a ľahšie spoznať jednotlivé názory a stanoviská zainteresovaných strán, od odborov, cez zamestnávateľské organizácie a skupiny spotrebiteľov až po mimovládne organizácie.

Komisia pripomenula, že svetový obchod prispieva zásadnou mierou ku konkurencieschopnosti a prosperite EÚ, pričom viac než 30 miliónov pracovných miest priamo súvisí s vývozom z Európy do ostatných krajín sveta.