Drony nad slovensko-ukrajinskou hranicnou. EÚ znepokojuje nový trend v nelegálnom obchode s cigaretami

nelegálne tabakové produkty

Stakeholder workshop: Changing trends in smuggling ‘Illicit whites’, a concern for EU security and revenues, zdroj: Stále zastúpenie SR pri EÚ

Podľa odhadov tvorí čierny trh s tabakom 10, 4 % celkového globálneho trhu. Odkláňa daňové príjmy a je zdrojom financovania organizovanej kriminality a terorizmu.

Na problém sa niektorými časťami zameriava jednak tzv. tabaková smernica EÚ a protokol k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku (FCTC) Svetovej zdravotníckej organizácie.

Čítajte viac Globálny nástroj proti nelegálnemu tabaku zatiaľ spí

Okrem toho sledovanie tabakových produktov pokrývajú aj bilaterálne dohody EÚ s veľkými medzinárodnými tabakovými spoločnosťami. Tým ale postupne končí platnosť, únia ich predlžovať nechce a mali by ich nahradiť práve vyššie spomínané nástroje.

Čítajte viac: Ako sledovať tabak

Aj pod vplyvom spomínaných protiopatrení podlieha čierny trh s cigaretami trendom. Tým najväčším problémom v EÚ aj na Slovensku sú práve „illicit whites“, ktoré do veľkej miery nahradili falšované produkty zabehnutých značiek.

Illicit whites sú síce vyrobené legálne, ale následné sú pašované na trhy, kde sa distribúcia a predaj deje ilegálne.

Momentálne sú najdynamickejšie rastúcou skupinou nelegálneho tabaku, povedal na workshope organizovanom EurActiv.com pod patronátom slovenského predsedníctva v Rade EÚ Alvise Giustiniani, viceprezident pre stratégiu a prevenciu nezákonného obchodu v Philip Morris International (PMI).

„Dá sa povedať, že je to dôsledok úspechu politík vychádzajúcich z dohôd medzi výrobcami a EÚ resp. členskými štátmi, ktoré prinútili … páchateľov odkloniť sa od falšovaných a pašovaných cigariet k illicit whites“.

Cena a dopyt

Štátna tajomníčka slovenského ministerstva financií Dana Meager si myslí, že tento druh nelegálneho obchodu je v prvom rade poháňaný dopytom.

„Spotrebitelia chcú lacné produkty a ušetriť peniaze. Páchatelia využívajú vysoké dane, ktoré neplatia a zarábajú pri nízkom riziku, že ich chytia a potrestajú,“ povedala pre EurActiv.com. Pašeráci sú podľa nej mimoriadne flexibilní a adaptujú sa na vývoj na trhu.

Jedným z príkladov sú illicit whites. Z takmer 600 miliónov cigariet ktoré sa podarilo zadržať s podporou OLAF v roku 2015 boli takmer všetky z tejto skupiny, dodáva.

Vynaliezavosť

Páchateľom pritom nechýba vynaliezavosť. Meager spomína niekoľko príkladov. Na slovensko-ukrajinskom pohraničí zaznamenali takmer každodenné používanie dronov, ktoré prelietavajú hranicu s kontrabandom.

Sú tu aj tradičnejšie spôsoby pašovania, napríklad nafukovacie člny bez posádky na rieke Tisa alebo prekračovania zelenej hranice.

Colníci tiež odhalili 700 metrov dlhý tunel pod východnou hranicou. Vybavený bol koľajnicami a vozíkmi na transport kontrabandu. Na základe získaných informácií úrady vedia, až sa používal 2-3 týždne, čo by zodpovedalo úniku daní vo výške 50 miliónov ročne. Zadržané cigarety mali zdravotné varovania v angličtine, čiže zjavne neboli určené pre slovenský trh.

Bielorusko

Podľa štúdie KPMG je primárnym zdrojom nelegálnych cigariet, ktoré dorazia do EÚ Bielorusko. Odhaduje sa, že v EÚ sa ich v roku 2015 spotrebovalo 5 miliárd kusov.

Bielorusko zásobuje aj krajiny východnej Európy mimo EÚ – Ukrajinu, Moldavsko a Rusko.

V krajine pôsobia dvaja výrobcovia. Jedným je štátom vlastnená Grodno Tobacco Factory Neman (GTFN) a druhým súkromná spoločnosť Tabak Invest, ktorá okrem vlastných značiek pod licenciou produkuje aj značky medzinárodných spoločností.

Z GTFN pochádza 1 z 10 ilegálnych cigariet, ktoré sa vyfajčia v EÚ. Len táto fabrika je podľa odhadov zodpovedná za únik na daniach v EÚ vo výške 3 miliardy eur.

EÚ vo februári zrušila väčšinu sankcií voči Bielorusku. Dôvodom boli isté vnímané zlepšenie na poli ľudských práv.

Súčasťou oteplenia vo vzťahoch sú aj snahy o ekonomické kontakty.

Tabakový priemysel to vníma ako problém a snaží sa európske inštitúcie upozorňovať na problém prílivu nelegálnych cigariet.

„EÚ by mala v obchodných rokovaniach so susednými štátmi, ktoré sú primárnym zdrojom illicit whites, využiť svoje páky a žiadať, aby ratifikovali protokol k FCTC o eliminovaní nelegálneho obchodu s tabakovými produktmi a tiež, aby začali monitorovať dodávateľskú sieť,“ hovorí Giustiniani z PMI.

OLAF žiada informácie

Podľa informácií EurActiv.com Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) už oficiálne Bielorusov požiadal o informácie o exporte tabakových výrobkov.

„Sme len v počiatkoch, keďže táto žiadosť sa podala v rámci len nedávno dohodnutého rámca administratívnej spolupráce medzi OLAF a Bieloruskom. Táto dohoda o spolupráci kladie veľký dôraz na potrebu boja proti nelegálnemu obchodu s tabakovými produktami,“ uviedol pre EurActiv.com hovorca inštitúcií.

Organizovaná kriminalita v pozadí

V boji proti nelegálnemu tabaku hrá svoju úlohu aj Europol. Spracováva informácie a hľadá prepojenia rôznych druhov kriminality v pozadí.

„My nerozlišujeme, či došlo k zachyteniu falšovaných, skutočných alebo iných cigariet, pokiaľ k niečomu došlo a nezaplatili sa z toho dane, väčšinou je za tým organizovaná kriminálna sieť,“ uviedol pre EurActiv.com špecialista Europol-u na vážnu a organizovanú kriminalitu v oblasti obchodu Howard Pugh.

Potvrdzuje, že illicit whites prichádzajú do EÚ z Bieloruska ale aj zo Spojených arabských emirátov.

„Toto sú dve krajiny, ktoré majú s EÚ a jej orgánmi na vymáhanie práva len obmedzené kontakty a je preto veľmi ťažké robiť akékoľvek kontroly.“

Základný problém s illicit white je, že ich výroba je legálna.

„Keď Bielorusko požiadate, aby sa pozreli na konkrétnu fabriku, nedeje sa tam nič nezákonné. Cigarety opúšťajú fabriku s potrebnými papiermi ale nemajú rovnakú kontrolu distribučných sietí, ako majú veľkí výrobcovia.“

Neexistuje nariadenie, ktoré by im hovorilo, aby sledovali komu produkty predávajú alebo odkiaľ idú peniaze.

Spolupráca s priemyslom je podľa Pugha dôležitá nie len kvôli systémom sledovania produktov ale aj kvôli znalosti o tom, ako sa cigarety pohybujú po svete v rámci legálneho obchodu.

Carlo van Heuckelom z oddelenia Europolu pre hospodársku kriminalitu hovorí, že tabaková smernica EÚ a protokol k FCTC obsahujú pomerne nákladné nástroje a tie nie nevyhnutne všetko riešia. Dôležité je podľa neho spolupráca medzi členskými štátmi a výmena informácií aj medzi jednotlivými agentúrami EÚ.

„Napríklad Europol nemá žiadnu zabezpečenú výmenu informácií s OLAF“, povedal.

Sledovanie

Debata na európskej úrovni sa momentálne venuje praktickým otázkam zavádzania sledovacieho systému „track and trace“, ktorý predpokladá tabaková smernica.

Únia by sa mala z pohľadu priemyslu sústrediť na efektivitu a interoperabilitu regionálnych systémov monitorovania a sledovania, keďže protokol k FCTC predpokladá, že takéto sledovanie bude globálne.

„Všetky systémy, cez ktoré by mala prebiehať výmena informácií musia byť založené na otvorených štandardoch a na interoperabilitu treba preto myslieť už od začiatku,“ apeluje Giustiniani.

EÚ to podľa neho dá výhodu voči iným regiónom a susedným krajinám, keď tie budú chcieť nastaviť vlastné systémy sledovania tabakových produktov.

Meager súhlasí s tým, že protokol FCTC by sa mala venovať náležitá pozornosť:

„Plne ratifikovaný a implementovaný protokol FCTC je tým nástrojom, ktorý nám pomôže zaviesť želané opatrenia naprieč EÚ a ktorý nám pomôže riešiť náš problém s illicit whites.“

Na to, aby protokol vstúpil do platnosti musí ho ratifikovať 40 signatárov. EÚ by mala povzbudzovať členské štáty a tretie krajiny, aby nasledovali tento trend, myslí si štátna tajomníčka.

Regulovať len legálny trh nestačí

Vplyvná nemecká europoslankyňa (EPP) Ingeborg Grässle pre EurActiv.com dodáva: „Som proti tabaku, ale regulovať len legálny trh v EÚ nestačí, aby sme riešili celý problém. Preto potrebujeme podporu zo strany legálneho priemyslu. Majú dobrú znalosť trhu. Z mojej skúsenosti sú legálni výrobcovia lepšie informovaní o ilegálnej stránke trhu. Samozrejme, oni majú svoje záujmy, to vieme.“

„Mrzí ma, že pre EÚ diplomatov nie je pašovanie tabaku jednou z priorít. Vidím, že keď sa zaoberáme Ukrajinou alebo Bieloruskom našim prvým ani druhým cieľom nie je ich presvedčiť, aby tie fabriky zatvorili (…) EÚ má veľkú diplomatickú moc a ja mám pocit, že o tom nehovoria.“

„Musíme prinútiť tieto krajiny, kde fungujú títo producenti, aby sa pridali k nášmu boju proti pašovaniu tabaku. Nevieme, čo sa deje s peniazmi, ktoré pochádzajú z tohto biznisu.“