Európske sankcie voči Sýrii budú platiť ďalší rok

Zdroj: Twitter/ AlArabia

Rada Európskej únie dnes rozhodla o predĺžení sankcií EÚ voči sýrskemu režimu o ďalší rokm a to do 1. júna 2018. Ide o rozhodnutie, ktoré je v súlade so stratégiou EÚ pre Sýriu, uvádza sa v dokumente prijatom Radou ministrov.

V stratégii EÚ pre Sýriu, prijatej v apríli tohto roka, je zakotvené, že Brusel bude zachovávať reštriktívne opatrenia voči sýrskemu režimu a jeho podporovateľom dovtedy, kým budú pokračovať represie voči civilistom.

Čierny zoznam a embargá

Rada ministrov dnes na zoznam osôb, na ktorých sa vzťahuje režim sankcií, zaradila ďalších troch ministrov sýrskej vlády a aktualizovala informácie týkajúce sa určitých osôb a právnických subjektov uvedených na  takzvanom čiernom zozname. Ten v súčasnosti zahŕňa 240 osôb a 67 organizácií a podnikov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz cestovania v priestore EÚ.

https://euractiv.sk/clanky/zahranicie-a-bezpecnost/mogherini-syria-uz-nikdy-nebude-rovnaka/

Súčasné sankcie voči Sýrii zahŕňajú ropné embargo, obmedzenie určitých investícií, zmrazenie aktív Sýrskej centrálnej banky v rámci EÚ a obmedzenie vývozu zariadení a technológií dvojakého využitia, ktoré môžu byť použité pri výkone represálií.

Sankcie sa vzťahujú aj na zariadenia a technológie na monitorovanie alebo odpočúvanie internetovej či telefonickej komunikácie.

https://euractiv.sk/nazory/zahranicie-a-bezpecnost/konferencia-o-syrii-v-bruseli-preco-je-tato-vojna-osobna/

Humanitárna pomoc pre všetkých Sýrčanov

Rada ministrov okrem toho zdôraznila, že EÚ chce aj naďalej poskytovať humanitárnu pomoc všetkým občanom Sýrie vrátane tých, ktorí sú v obliehaných mestách a v ťažko dostupných oblastiach.

Predĺženie a rozšírenie sankčného režimu voči Sýrii nadobudne platnosť po zverejnení dokumentu v Úradnom vestníku EÚ, teda  30. mája 2017.

https://euractiv.sk/clanky/zahranicie-a-bezpecnost/turecke-nalety-cielia-v-syrii-na-kurdske-jednotky/