Europol si posvieti na terorizmus na internete

Riaditeľ Europolu Rob Wainwright, (zdroj: Európska komisia)

Zriadenie jednotky na boj s internetovým terorizmom žiadala už v marci Rada EÚ. Vytvorenie orgánu s názvom Internet Referral Unit (EU IRU) následne potvrdila Európska komisia v európskej agende pre bezpečnosť. Štart špecializovaného útvaru dostal konkrétny termín – 1. júl 2015.

„Predovšetkým džihádistické skupiny preukázali sofistikované chápanie toho, ako fungujú sociálne siete. Majú dobre organizované, koordinované mediálne kampane pre nábor stúpencov a na glorifikáciu teroristických činov a násilného extrémizmu,“ uviedli minulý týždeň zástupcovia Europolu.

Koordinovaná snaha Európskej únie a členských štátov má na svojom štarte 15 úradníkov a expertov na kybernetickú bezpečnosť. Plný stav a funkčnosť bude mať jednotka až o rok.

Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos tvrdí, že tento krok je jedným z prvých reálnych výstupov bezpečnostnej agendy. EU IRU bude podľa neho potrebovať neustále zapojenie všetkých zainteresovaných strán.

Riaditeľ Europolu Rob Wainwright dodal, že sa EÚ podarilo vybudovať nové partnerstvo s relevantným sociálnymi médiami a ďalšími súkromnými spoločnosťami: „Budeme spoločne odhodlane reagovať na problémy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a slobodu internetu.“

Je potrebné povedať, že v marci sa Wainwright dostal do sporu s technologickými firmami, ktoré zákazníkom poskytujú služby na šifrovanú komunikáciu. Povedal, že Europol je z ich postoja sklamaný a že len pridávajú ďalšie prekážky na ceste k správam od najnebezpečnejších osôb na internete.

Tieto prekážky sa zdanlivo podarilo prekonať. Únia ďalej počíta aj s rozširovaním kapacít nadriadenej organizácie EU IRU – Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite a vybudovaním centra excelentnosti v oblasti radikalizácie vlastných občanov.