Europol rieši počítačový vírus Ransom, ktorý vydiera

počítačový vírus, hackeri

ilustračné, zdroj: pixabay

Ransomware je nebezpečný preto, lebo sa šíri prostredníctvom e-mailov a infikuje počítače nič netušiacich používateľov. Tí za odstránenie škodlivého kódu, ktorý zašifruje všetky ich dáta, musia zaplatiť “výkupné”, aby opätovne získali kontrolu nad svojimi počítačmi.

Europol upozornil, že len tri mesiace po úspešnom uvedení projektu No More Ransom (už žiadne ransomware) viac ako 2500 obetí tohto vírusu bolo schopných odblokovať svoje počítače bez toho, aby zaplatili požadované výkupné; páchatelia tohto kybernetického trestného činu tým prišli o sumu okolo 1,35 miliónov eur.

Program No More Ransom, ktorý 25. júla spustila holandská štátna polícia v spoluprácu s Europolom a spoločnosťami Intel a Kaspersky, znamená novú úroveň spolupráce medzi orgánmi na presadzovanie práva a súkromným sektorom v boji proti počítačovej kriminalite. Projekt podporuje Európska komisia aj Eurojust, agentúrou EÚ pre justičnú spoluprácu.

Zatiaľ poslednými krajinami, ktoré sa pridali k dohode o boji proti ransomware sú: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Francúzsko, Írsko, Kolumbia, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a Veľká Británia. Europol upozornil, že ďalšie krajiny a tiež organizácie zo súkromného sektora sa v najbližších mesiacoch chystajú pripojiť k tomuto programu.

Nástroj pre obete

Cieľom internetového portálu www.nomoreransom.org je slúžiť ako užitočný zdroj pre obete ransomware. Užívatelia tam nájdu informácie o tom, čo ransomware je, ako funguje a ako sa dá pred ním účinne chrániť. Program boja proti tomuto vírusu momentálne používa päť dešifrovacích nástrojov, na vývoji ďalších spolupracuje súkromný sektor spolu s národnými justičnými orgánmi.

“Europol je pevne rozhodnutý podporovať šírenie projektu No More Ransom v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni, aby na vírus ransomware mohol odpovedať účinne a koordinovane,” uviedol Steven Wilson, vedúci Európskeho centra pre počítačovú kriminalitu, ktoré funguje v rámci Europolu. Podľa jeho slov koordinovaný prístup národných orgánov na presadzovania práva v EÚ má za následok dosiahnutie významných úspechov v boji proti tomuto druhu trestnej činnosti.