Dohodu ACTA posúdi Súdny dvor EÚ

zdroj wikimedia commons

Európska komisia chce vidieť posudok súdu na súlad dohody ACTA najmä s právom na súkromie, slobodu prejavu, právom na prístup k informáciám, právom na ochranu osobných údajov a právom vlastniť majetok.

„Myslím si, že Európska komisia nesie zodpovednosť za to, aby parlamentní zástupcovia a verejnosť slobodne dostala najdetailnejšie a najpresnejšie dostupné informácie. Postúpenie na Európsky súdny dvor umožní nezávislé objasnenie legálnosti dohody,“ vyhlásil eurokomisár pre obchod Karel de Gucht.

Podľa komisára je v poriadku, že ACTA vyvolala celoeurópsku diskusiu o slobode internetu a ochrane intelektuálneho vlastníctva. Dodáva, že chápe obavy ľudí ohľadom dopadov dohody na ich základné práva.

„Preto verím, že predloženie dohody Európskemu súdnemu dvoru je potrebný krok. Túto debatu musíme viesť na základe faktov a nie na základe dezinformácií a klebiet, ktoré dominovali sociálnych médiám a blogom uplynulé týždne,“ hovorí Gucht.

V prípade, že Súdny dvor EÚ rozhodne o jej nezlúčiteľnosti s niektorými právami, EÚ nebude môcť dohodu prijať v jej súčasnej podobe. V takom prípade by Komisia musela dohodu prepracovať v intenciách stanoviska Súdneho dvora.

„Komisár pre obchod Karel de Gucht dnes uznal, že existuje ešte veľa otáznikov ohľadom dohody ACTA a toho, čo by jej implementácia znamenala pre občanov a slobodu internetu,“ vyhlásil europoslanec David Martin, ktorý je spravodajcom dohody ACTA v Európskom parlamente.

„Musíme garantovať rovnováhu medzi právami na intelektuálne vlastníctvo na jednej strane, ktoré je zásadné pre rast európskej ekonomiky a nových pracovných príležitostí a slobodou jednotlivcov na druhej strane,“ dodáva europoslanec.

Podľa Martina by mal teraz Európsky parlament so svojim závermi počakať na rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru a medzitým pokračovať v diskusii.

Prvá diskusia vo Výbore pre medzinárodný obchod ohľadom ACTA sa uskutoční na konci februára. Na začiatku budúceho mesiaca prebehnú v rámci workshopu diskusie medzi europoslancami, akademikmi, mimovládnymi organizáciami a úradníkmi.

Dohodu ACTA by mali ratifikovať aj členské štáty EÚ. Poľsko sa k dohode nepripojí. Slovensko o tom rozhodne až po voľbách. Niektoré politické strany už teraz deklarovali, že dohodu nepodporia.