Chorvátsko je o krok bližšie k Schengenu

Bývalý chorvátsky premiér Zoran Milanovič v Estónsku potvrdzuje začatie prístupového do Schengenu, zdroj: croatiaweek

Európska komisia včera, 18. januára oznámila, že navrhuje Rade EÚ postupnú integráciu Chorvátska do Schengenského informačného systému (SIS), najširšieho systém zdieľania informácií zameraného na kontrolu hraníc a riadenie bezpečnosti v Európe.

Posilnenie spolupráce

Exekutíva EÚ zdôraznila, že zapojenie Chorvátska do SIS znamená ďalší dôležitý krok v posilňovaní efektívnej výmeny informácií medzi členskými štátmi a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti európskych občanov.

V praxi to znamená užšiu spoluprácu medzi Chorvátskom a ďalšími členskými štátmi Schengenu, ako aj dôkladnejšiu výmenu informácií s krajinami pridruženými k Schengenskej dohode (Island, Nórsko a Švajčiarsko).

Užšia spolupráca sa bude týkať hlavne pátrania po hľadaných osobách spojených s trestnou činnosťou, po nezvestných osobách a niektorých objektoch (odcudzené vozidlá či doklady).

Na základe schengenského hodnotiaceho procesu Chorvátsko splnilo technické a právne požiadavky, aby začalo s postupnou integráciou do SIS; v súčasnej fáze je chorvátska strana schopná prevádzkovať Schengenský informačný systém iba za účelom cezhraničnej spolupráce pri presadzovaní práva.

Do Schengenu v roku 2018

Ešte v júli minulého roka sa bývalý chorvátsky minister zahraničných vecí Miro Kovač a bývalý minister vnútra Vlaho Orepič vyjadrili, že Chorváti by mohli vstúpiť do Schengenu v roku 2018:

„Verím, že všetky prípravy dokážeme dokončiť do konca roka 2016,“ vyhlásil Orepič.

Kovač dodal, že nemožno očakávať, že krajina by sa k schengenskému priestoru pridala skôr ako v roku 2018. Ako príčinu vidí budúcoročné voľby vo Francúzsku a Nemecku.

„Po voľbách príde v týchto dvoch kľúčových európskych krajinách nová vláda. Preto si myslím, že Chorvátsko sa do Schengenu bude môcť začleniť až v priebehu roka 2018,“ upozornil minister.

Na správnej ceste

Eurokomisia balkánskej krajine poskytla prostriedky v objeme 120 miliónov eur. Tie majú slúžiť na zosúladenie sa zo schengenskými štandardmi. Vláde sa z nich do júla podarilo vyčerpať 81 %.

„To len ukazuje, že Chorvátsko je na správnej ceste a vstup do Schengenu v tomto ohľade predstavuje ďalší významný krok, skonštatoval Orepič.

Chorvátsko každoročne navštevujú milióny turistov z celej Európy a krajina sa pre nich stala obľúbenou dovolenkovou destináciou. Šéf chorvátskeho zastúpenia Európskej komisie Branko Baričevič práve v tom vidí veľký potenciál krajiny.

„Chorvátsko sa postupne blíži k vytúženému cieľu. Aby sme ho dosiahli, potrebujeme splniť isté požiadavky, ktorými prispejeme k udržaniu bezpečnosti, dôvery a voľnému pohybu.