Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Peter Wagner: Našej podpore pre Ukrajinu únava nehrozí – euractiv.sk

Peter Wagner: Našej podpore pre Ukrajinu únava nehrozí

Ukrajina, Rusko, Minsk II, Východné partnerstvo,

Vedúci podpornej skupiny pre Ukrajinu Peter Wagner, (zdroj: SFPA)

Peter Wagner je vedúcim podpornej skupiny Európskej komisie pre Ukrajinu. Rozhovor vznikol počas konferencie EU Eastern Policy in the light of the Slovak Presidency in the EU Council.

Aké otázky máte v súčasnosti na starosti ako šéf podpornej skupiny pre Ukrajinu?

V tejto chvíli je našou prioritou navrhnúť a implementovať ďalšiu podporu EÚ pre zodpovedné vládnutie prostredníctvom zriaďovania a posilnenia verejných inštitúcií. To v praxi znamená, že spoločne s delegáciou EÚ v Kyjeve pripravujeme programy na podporu boja proti korupcii, vytvorenie a posilnenie miestnej a regionálnej administratívy, zavedenie reformy súdnictva, modernizáciu vymožiteľnosti práva a zlepšenie verejnej administratívy.

V období 18 mesiacov sme sa zaviazali investovať sumu asi 300 miliónov eur do implementácie viacerých takýchto intervencií – tým podporíme ukrajinské reformné úsilie na ďalšie tri až štyri roky.

Okrem toho tiež pôsobíme ako radcovia pre ekonomické reformy za účelom liberalizácie tamojšej ekonomiky a podpory investícií a exportu, aby Ukrajina vo vzťahu k EÚ v oblasti obchodu a investícií dosiahla maximálny úžitok.

Ukrajinský reformný proces je dynamický. Spoločne s EEAS, členskými štátmi, medzinárodnými finančnými inštitúciami a ďalšími organizáciami musíme neustále myslieť dopredu, aby sme našu podporu prispôsobili ukrajinskej reformnej agende.

Akým spôsobom formuje prebiehajúci konflikt na východe agendu skupiny v posledných dvoch rokoch?

Konflikt na východe Ukrajiny nevyhnutne ovplyvňuje aj politiku. Našim cieľom však vždy bolo, aby konflikt nebránil vláde v reformnom úsilí, čo do veľkej miery platí. Našu prácu by mala tvoriť táto agenda.

Napriek konfliktu sa dosiahlo veľké množstvo ekonomických úspechov: po prvé je to makroekonomická stabilizácia a pokračujúca práca vo finančnom a bankovom sektore.

Podarilo sa nám vybudovať komplexný a celkom pôsobivý právny rámec pre boj s korupciou, zreformovať súdnictvo, vymožiteľnosť práva, efektívnejšiu verejnú správu a to všetko v prospech lepšieho podnikateľského prostredia.

Neobávate sa istého druhu „únavy“ zo strany západných spojencov? Je miera podpory rovnaká ako v časoch Euromajdanu?

Od udalostí na Majdane z pred dva a pol roka sa EÚ zaviazala Ukrajinu výrazne podporovať. Celkom to zahŕňa makro-ekonomickú pomoc 3,4 miliardy eur za účelom stabilizácie hospodárstva v neistých časoch.

Ak sa pozrieme na granty, tak do konca tohto roka EÚ investuje viac než 700 miliónov eur v grantoch a rozpočtových príspevkoch. Tieto zdroje slúžia na podporu protikorupčného úsilia, reformu občianskej spoločnosti, zlepšenie výkonu justičného systému a ďalších projektov. Ich spoločným cieľom je podpora zodpovedného vládnutia a podnikateľského prostredia na Ukrajine.

Nevidím žiaden náznak únavy.

Tieto projekty už prebiehajú alebo čoskoro začnú. A to nehovorím o pôžičkách, ktoré ponúkli Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európska investičná banka (EIB) na vybudovanie infraštruktúry a stimulovania ekonomiky. Je to bezprecedentná podporu v bezprecedentnom reformnom úsilí Ukrajiny.

Dva roky po Majdane je to jasným dôkazom, že sa zlepšuje vládnutie a ekonomika začína dvíhať. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker ubezpečil, že pokým bude Ukrajina pokračovať v reformnom úsilí EÚ, tak v nasledujúcich rokoch jej bude k dispozícii ešte viac prostriedkov, či už od EÚ, od EBRD alebo EIB. Nevidím teda žiaden náznak únavy.

Áno, ale čo v budúcnosti? Ako dlho táto intenzívna podpora vydrží?

Pravda je, že tá ľahšia časť je na konci. Stratégia reforiem bola schválená, zákony prešli, vybudovali sa nové inštitúcie. V súčasnosti je výzvou to, že ukrajinskí občania a pozorovatelia očakávajú výsledky.

Prípady korupcie sa musia dostať pred súdy, ktoré zabezpečia spravodlivý proces. Všetky formy plienenia korporácií sa musia skončiť. Potrebujeme pokračovať v privatizácii, no tá musí byť transparentná. Verejné služby sa musia zlepšiť v záujme bežných potrieb občanov.

Obdivujem všetkých politikov, štátnych zamestnancov a občiansku spoločnosť, ktorí tak neúnavne pracujú na presadzovaní reforiem.

Napriek tomu si nemyslím, že EÚ trpí nejakou únavou. Verím, že hybná sila pre reformy na Ukrajine zostane zachovaná. Obdivujem všetkých ukrajinských politikov, štátnych zamestnancov a celú občiansku spoločnosť, ktorí posledných dva a pol roka tak neúnavne pracujú na presadzovaní a implementácii reforiem. Napokon na to aby uspeli, potrebujú podporu verejnosti. Mám pocit, že musíme vyvinúť väčšie úsilie vo vysvetľovaní, prečo sú reformy nevyhnutné, aký úžitok prinesú a samotných krokov vlády. To reformám získa verejnú podporu, zabráni tým únave a udrží spád.

Ako človek, ktorý dozerá na reformy, máte pocit, že je Ukrajina ochotná tieto reformy podstúpiť?

Ukrajine sa venujem naplno a musím povedať, že výrazná väčšina ľudí, s ktorými sa rozprávam, reformy chce a chce ich čo najrýchlejšie. Prirodzene, usudzujem tak ako človek, ktorý nimi nie je priamo ovplyvnený ako ukrajinskí občania.

Pokiaľ ide o bežných Ukrajincov, prieskumy naznačujú, že u politikov vidia nedostatočnú zanietenosť pre uskutočnenie nevyhnutných reforiem. To však neznamená, že neveria v ich princíp. Odhadujem teda, že ak by politici reformy lepšie zdôvodnili, väčšina ľudí by ich podporila rovnako ako zotrvanie na európskej ceste.

Korupcia na Ukrajine je silným argumentom v rukách tých, ktorí sa stavajú proti podpore pre Ukrajinu. Aký je skutočný rozsah korupcie na Ukrajine?

Je úplne jasné, že korupcia je jednou, ak nie najväčšou, prekážkou budúceho rozvoja na Ukrajine. Pravdepodobne nie je možné poznať jej skutočný rozsah, pretože je často skrytá.

Myslím, že práve preto ľudia s obľubou používajú metafory ako korupcia na Ukrajine je ako rakovina, alebo dokonca leukémia, pretože prechádza celou krajinou. Ja sa však takými metaforami nezaoberám a namiesto toho pomáham Ukrajine konfrontovať sa s problémom.

Doposiaľ sa nám podarilo dosiahnuť pozoruhodný progres, nepochybne čo sa týka legislatívy. Pomohli sme navrhnúť podporný plán pre ukrajinskú vládu a Verchovnú radu, média a miestne úrady, aby problémy vyriešili na národnej úrovni. Teraz musí prísť hmatateľné zníženie korupcie vo všetkých oblastiach verejného i súkromného života. Ihneď ako sa podarí zmeniť atmosféru k lepšiemu, investori nadobudnú dôveru a investujú na Ukrajine, čím krajine znovu pomôžu napredovať.

ČÍTAJTE AJ .PDF ŠPECIÁL VÝCHODNÁ POLITIKA >>>