array(0) { } NULL Gruzínsky tajomník pre európsku integráciu: Integračný proces si užívame – euractiv.sk

Gruzínsky tajomník pre európsku integráciu: Integračný proces si užívame

Archil Karaulashvili. FOTO: Ministerstvo pre európsku a euroatlantickú integráciu Gruzínska

Archil Karaulashvili je prvým štátnym tajomníkom Ministerstva pre európsku a euroatlantickú integráciu Gruzínska. Bratislavu navštívil počas konferencie Zhodnotenie Východného partnerstva: úspechy, vyhliadky a úloha V4, ktorú v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, Vyšehradským fondom a Nadáciou Friedricha Eberta zorganizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

 

V Gruzínsku podporuje vstup do Európskej únie stále viac ako 70 percent osôb. Čo zabezpečuje u obyvateľov také výrazné odhodlanie pre členstvo krajiny v Únii?

Všetko je to o implementácii reforiem, ktoré súvisia s predvstupovým procesom. Tvrdo pracujeme v mnohých oblastiach, vrátane kritérií fungujúceho právneho štátu, budovania demokratických inštitúcii, posilňovania štátnych služieb, budovania zdravého hospodárskeho prostredia a podpory malých a stredných podnikov.

https://euractiv.sk/clanky/vychodna-politika/v4-stratila-ambiciu-aj-schopnost-byt-modelom-pre-krajiny-vychodneho-partnerstva/

V samotnej Únii je dnes ale rétorika o Bruseli nastavená inak. Ak sa udeje niečo pozitívne, miestne alebo lokálne autority si radi úspech pripisujú. Ak sa vyskytnú problémy, radi z toho obviňujú Brusel. V prípade Gruzínska sa zdá, že ste zvolili iný postup.

Brusel nám s touto skúsenosťou pomáha prostredníctvom expertov. Ak preskúmate mnoho reforiem, ľahko v nich nájdete množstvo implementovaných európskych projektov, alebo európskych expertov, ktorí na nich pracujú.

My vo vláde sa ale snažíme podporiť viditeľnosť projektov, ktorými nám Únia pomáha. Rovnako chceme, aby bola viditeľná aj samotná Európska únia. Pomáha nám v tom komunikačná stratégia pre EÚ a NATO.

Cielime na objektívne informácie. Nezvolili sme taktiku útočiť na propagandu antipropagandou.

Aké konkrétne oblasti a kroky v oblasti komunikovania o Únii stratégia zahŕňa?

Pre nás je to komplexný kľúč, ktorý nám pomáha čeliť takým hrozbám, ako je protizápadná propaganda, hybridné hrozby a podobne. Na úrade Ministra pre európsku a euroatlantickú integráciu máme špeciálne vytvorené oddelenie, ktoré sa takouto strategickou komunikáciou zaoberá.

Panel o Východnom partnerstve. FOTO: SFPA

Cielime na objektívne informácie. Nezvolili sme taktiku útočiť na propagandu antipropagandou. Rovnako sa vyhýbame politike zakazovania, keďže vieme, že sme v skutočnosti s takouto propagandou v priamom súboji.  Myslím ale, že zatiaľ vyhrávame, o čom svedčia aj čísla. Viac ako 80 percent Gruzíncov vníma dnes Európsku úniu pozitívne.

Samotný integračný proces si užívame. Na jednej strane ide o ťažký proces, no na strane druhej ide o budovanie moderného, demokratického a európskeho štátu priamo zvnútra. Predstavujeme európsku legislatívu a štandardy, zlepšujeme služby aj štátne inštitúcie.

V integračnom procese, ktorý je pomerne komplexný, ale nie všetky odporúčania a podpora zo strany Bruselu vždy fungujú. Kde vidíte ďalšie výzvy?

Na identifikácii prienikov spolupracujeme s Bruselom. Avšak samotné nástroje nám niekedy neumožňujú riešiť všetky potreby, ktoré máme v súvislosti s implementáciou. Väčšinou nám chýba možnosť, aby sa európska pomoc dostala priamo ku gruzínskym občanom, čo je tiež dobré v súvislosti so zviditeľňovaním.

Ďalšou dimenziou je podpora EÚ pre rozvoj infraštruktúry. Míňame na ňu veľa vlastných zdrojov, no potrebujeme ešte oveľa viac. Bohužiaľ, naša schopnosť čerpať pôžičky je pomerne obmedzená. Hľadáme určitý typ nástroja, ktorý by umožnil nasmerovať európske finančné prostriedky aj do infraštruktúry.

https://euractiv.sk/clanky/zahranicie-a-bezpecnost/gruzinci-budu-eu-cestovat-bez-viz/

Hoci je podpora a spolupráca s Bruselom aj v porovnaní s ďalšími krajinami Východného partnerstva na vysokej úrovni, zdá sa, že rozvoj a približovanie k Únii trvá príliš dlho. Nie je pre vás, ako politika, frustrujúce počuť od predstaviteľov Európskej komisie slová o tom, že blížiaci sa Európsky samit o Východnom partnerstve bude nudní a sklame vás?

Implementovanie Dohody o pridružení trvá dlhší čas a ten čas potrebujeme na to, aby sme sa k Európskej únii naozaj priblížili. Samozrejme, dnes chápeme, že na členstvo nie sme pripravení. Rozumieme ťažkostiam.

Dôležité je pre nás ale znenie Deklarácie summitu a zmienka o perspektíve, najmä s cieľom pokračovať v strategickej komunikácii. Dúfame, že pri súčasnom pokroku v našom reformovaní bude ochota zo strany EÚ akceptovať Gruzínsko do svojich štruktúr ešte narastať.

Dnes chápeme, že na členstvo nie sme pripravení.

Ako reagujete na ruskú propaganda, ktorá sa stále intenzívnejšie dostáva do všetkých kútov Európy? Ovplyvňuje aj gruzínsky pohľad na západ a Úniu?

Nie vždy je protizápadná propaganda len proruská. Celkovo sa požíva, aby radikalizovala spoločnosť a zasiala do spoločnosti nihilizmus, ktorý by ju oslaboval zvnútra. Následne môžu rôzni ľudia presvedčiť iných o svojich vlastných cieľoch.

Aj preto potrebujeme silnejšiu a jednotnejšiu spoločnosť. To dosiahneme prostredníctvom lepšej demokracie, proeurópskych reforiem a väčšej európskej integrácie.

Chápeme, že realizácia reforiem je v podstate zdieľanie európskej skúsenosti, ktorá môže byť drahá a náročná, ale zároveň potrebujete lepšie životné prostredie, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, a tak ďalej.

Všetko by sa malo diať takým spôsobom, aby sme čo najmenej poškodzovali zraniteľnú časť spoločnosti a zároveň by nám reformy prinášali maximálne výhody.

https://euractiv.sk/clanky/zahranicie-a-bezpecnost/sest-vychodoeuropskych-krajin-ziada-americku-pomoc-proti-rusku/

Ako sa pozeráte na súčasný stav v Únii, najmä v súvislosti so silnejúcimi nacionalistickými náladami?

Samozrejme, nežijeme izolovane a tento sentiment analyzujeme. Veríme ale, že v súčasnosti je proces európskej integrácie pre našu krajinu prínosom. Preto takéto negatívne nálady v našom prípade nezohrávajú významnú úlohu.