Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Manažment 3.0: virtuálne tímy – globálne myslieť, globálne pracovať – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Manažment 3.0: virtuálne tímy – globálne myslieť, globálne pracovať

Komerčný obsah

Virtual Team Project je na WU Executive Academy už niekoľko rokov neodlučiteľnou súčasťou programu Global Executive MBA. WU Executive Academy sa ním zaradila medzi niekoľko málo vzdelávacích inštitúcií, využívajúcich túto novú inovatívnu metódu vzdelávania na úrovni MBA. Na komplexných projektových úlohách pracuje spoločne celkom 120 frekventantov MBA z troch špičkových univerzít z Európy, Ázie a USA, rozdelených do 21 tímov, roztrúsených na troch kontinentoch.  Okrem WU Executive Academy zakotvili VTP do svojich učebných plánov aj partnerské univerzity: Carlson School of Management v Minnesote a Lingnan College univerzity Sun Yat-Sen v Guangzhou,  s dôrazom na podporu globálne „zosieťovaného“ myslenia a tímovej práce. Študijný program VTP trvá šesť mesiacov a  jeho výsledok prezentujú jednotlivé tímy počas svojej záverečnej študijnej cesty do USA pred odbornou jury.

Úzka kooperácia cez tri kontinenty a tri časové pásma.

„Zvláštnosť virtuálnych tímov spočíva hlavne v tom, že spája pri práci na spoločných projektoch študentov rozličných programov Executive MBA, z rozličných časových pásiem, „rozpŕchnutých“  na troch kontinentoch bez toho, aby sa museli nachádzať fyzicky v rovnakej lokalite.  Jednotliví členovia tímu sa spoznajú osobne až na záver. V dôsledku mimoriadne náročných rámcových podmienok sú frekventanti v záujme úspešného popasovania sa so svojou rozsiahlou a náročnou úlohou nútení zmobilizovať všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti.“, zdôrazňuje Prof. Bodo Schlegelmilch, dekan WU Executive Academy.

 Prof. Bodo Schlegelmilch, dekan WU Executive Academy

Pre vedúcich pracovníkov, ktorí dovtedy pôsobili iba na národnej alebo európskej úrovni, poskytuje VTP vynikajúcu príležitosť zistiť, aký „tricky“ môže byť biznis v globálnom meradle a pozorovať, v ako sa navyšuje ich stupeň komplexity, keď sa projekt „pozdvihne“ na medzinárodnú úroveň. S pomocou moderných komunikačných nástrojov (Skype, Connect, Telepresence, atď.) je však možné postaviť na nohy skvelý projekt bez toho, aby sa tvorcovia vôbec dakedy osobne stretli.

Pri zostavovaní tímov sa venuje pozornosť hlavne tomu, aby frekventanti pochádzali z rozličných odvetví priemyslu a hospodárstva, teda tak, aby zoskupovali rozličné uhly pohľadu a skúseností v odbore. Počas celého trvania projektu využívajú tímy modernú online platformu, vyžadujúcu efektívnu interaktívnu prácu, pod dohľadom koučov z radov expertov a profesorov.

Tímový duch zvyšuje úspešnosť

Podľa skúseností sa spolupráci darí najlepšie tímom, dodržiavajúcim pravidlá hry moderného projektového manažmentu.  Podstatnú úlohu zohráva pri tom časový faktor: skúsenosti z posledných rokov ukázali, že tímom, dodržiavajúcim spoločný časový harmonogram práce a zadefinovanú deľbu úloh, prináša projekt viac radosti a trvalo udržateľný „zisk“. Z hľadiska náročnosti  tohto 14-mesačného programu MBA je čas veľmi cenným faktorom.

Kontakt pre médiá:

WU Executive Academy

Mag. Paul Kospach, MA

Welthandelsplatz 1, Gebäude EA

1020 Wien

+43 1 31336 5161

paul.kospach@wu.ac.at

www.executiveacademy.at

WU Executive Academy – vzdelávanie vedúcich kádrov na najvyššej medzinárodnej úrovni

WU – ako jedna najväčších ekonomických univerzít v Európe – sa radí i medzi najpoprednejšie vysoké školy vo svete a v rámci WU Executive Academy naväzuje na svoje programové portfólio v odbore „Executive Education“ – vzdelávanie riadiacich pracovníkov.  Jeho súčasťou sú študijné programy MBA a Master of Laws, diplomové univerzitné štúdium v odbore podnikovej ekonómie – BetriebswirtIn, univerzitné študijné odbory, otvorené programy a programy pre podnikateľské subjekty. WU Executive Academy patrí dnes medzi špičkových poskytovateľov ďalšieho vzdelávania v Strednej a Východnej Európe.

WU Executive Academy je ako jediný z poskytovateľov MBA akreditovaná v systéme EQUIS. EQUIS je popredným systémom akreditácie zo strany nádacie European Foundation of Management Development (EFMD). Okrem toho ocenila kvalitu ponúkaných programov MBA plaketou kvality i AMBA (Association of MBAs).

WU Executive Academy sa tak stala jednou z iba dvoch vysokých škol v oblasti ekonómie  na nemecky hovoriacich teritóriách, spĺňajúcou vysoké požiadavky na kvalitu vzdelávania oboch akreditujúcich inštitúcií.

Aktuálne úspechy WU Executive Academy:

–  Financial Times European Business School Ranking (2013): # 42

–  Financial Times Executive MBA Ranking (2013):

   # 46 na svete

   # 15 v EU,

    # 5 DACH (Nemecko-Rakúsko-Švajčiarsko)

–  Personal Magazin (2013): hodnotenie medzi 40 najlepšími Business Schools na svete

–  Ziarul Financiar MBA Ranking (2008 – 2013): medzi Top 3 MBA v Rumunsku

V jednotlivých programoch sa každoročne vzdeláva a zúčastňuje na programe vyššieho vzdelávanie v priemere 900 absolventov VŠ a cca 1.200 pracovníkov top-manažmentu, odborníkov a High-Potentials z viac ako 75 krajín. Študijné cesty a výukové programy sa v súčasnosti konajú vo viac ako 15 krajinách a troch svetadieloch.

Tím prednášajúcich pozostáva z medzinárodne renomovaných profesorov/iek a Top-manažerov a manažeriek. Formát programov, šitý na mieru ľuďom z praxe, je garanciou efektívneho, interdisciplinárneho a trvalého vzdelávania, ruka v ruke s výkonom profesie.

Vďaka svojej úzkej spolupráci s hospodárstvom a prístupu k uznávaným profesorom/kám z viac než 200 partnerských uziverzít celého sveta a približne 1200 interných vedcov WU, si vytýčila naša inštitúcia inovatívne a trvalé vzdelávacie iniciatívy.