Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Malala Jusufzaiová a vzdelávanie žien – euractiv.sk

Malala Jusufzaiová a vzdelávanie žien

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Často rozmýšľame o otázke rodovej rovnosti v číslach alebo v kategóriách rovnosti v kariérnom postupe. Hoci štatistiky nepochybne ukazujú, že rodová nerovnosť existuje na všetkých úrovniach sociálneho, politického a profesionálneho života, nedokážu ukázať celú pravdu. Ženy a dievčatá sú každý deň terčom šokujúcich prejavov násilia všade na svete, hoci tie najhoršie prípady sú nám v Európe menej známe.

Prípad pakistanskej tínedžerky Malaly Jusufzaiovej, ktorú sa Taliban pokúsil zavraždiť za to, že sa postavila za vzdelávanie dievčat, je len jedným z príkladov neakceptovateľnej represie, ktoré na dennej báze v niektorých krajinách ženy a dievčatá zažívajú. A práve preto, že vzdelanie môže byť nástrojom ako riešiť takýto útlak, je príbeh Malaly pre nás veľmi poučným.

Malala mala sotva 12 rokov, keď sa po prvýkrát odvážila verejne vyjadriť svoj názor na zatváranie škôl a na zákaz vzdelávanie dievčat vo svojom regióne. Kým iní v údolí Swat sa neozvali a podriadili sa nátlaku, Malala odporovala.

Odporovala preto, že správne vyhodnotila, že základný princíp ľudskej dôstojnosti nemožno ignorovať. Odporovala preto, že právo na vzdelanie nemôže byť rodovo definované. Odporovala aj preto, že zmena sa bez konania neudeje.

Za svoj postoj zaplatila veľmi vysokú cenu. 12. októbra 2012 ju do hlavy postrelil platený vrah. Niektoré režimy bohužiaľ odvodzujú svoju moc a autoritu z potláčania ľudskej dôstojnosti druhých. Ženy sú v týchto režimoch takmer vždy prvými obeťami.

Pre vzdelávanie je Malala symbolom práva na vzdelanie pre všetky deti bez rozdielu. Je to princíp, ktorý inšpiroval pedagogiku celé storočia a je dedičovom veľkého Komenského. Malalina krajina nie je zďaleka jediná, kde vidíme príklady odmietania základného práva na vzdelanie.

V Európskej únii je samozrejme situácia v oblasti školskej dochádzky a efektívnosti vzdelávacieho systému oveľa lepšia, ale stále nie ideálna.

Čísla za rok 2012 stále ukazujú, že 13 % populácie opustí vzdelávací systém predčasne. Je to prípad 11,1 % dievčat a 14,6 % chlapcov. Pokiaľ ide o základnú gramotnosť vykazujú dievčatá lepšie čísla ako chlapci. Samozrejme, nesmieme zabúdať, že deti, ktorých rodičia sú imigranti alebo sú nimi samé, sú na tom s prístupom k vzdelaniu, v mnohých prípadoch omnoho horšie.

Cieľ, ktorý sme si v oblasti školskej dochádzky do roku 2020 stanovili, je znížiť počet detí predčasne končiacich školskú dochádzku pod 10 %. Je dosiahnuteľný, ak členské štáty pijmú komplexné opatrenia – v školských osnovách, kvalite výučby, zapojenia technológií ale tiež sociálnymi opatreniami a podporu zraniteľných skupín.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8. marca) by som chcela pozornosť kompetentnéých úradov upriamiť na to, aké je dôležité venovať sa sociálnym, náboženským a iným predsudkom, ktoré bránia dievčatám vzdelávať sa.