Vesmír v škole, škola vo vesmíre

Žiaci štvrtého ročníka Základnej školy Štefana Šmálika v Tvrdošíne možno získajú ocenenie o najlepší e-twinningový projekt v Európe. Nesie názov „Vesmír v škole, škola vo vesmíre“. Slovenskí žiaci a učitelia sú vo finále súťaže spoločne s partnerskou základnou školou z českej Kopřivnice. O víťazovi sa rozhodne na eTwinning Conference v Prahe 13. februára 2009.

Cenu za najlepší európsky projekt, na ktorom sa podieľajú partnerské školy z rôznych krajín, vyhlasuje a udeľuje organizácia European Schoolnet. V tomto roku sa cena odovzdá v Prahe. Záštitu nad oceňovaním prevzal Ján Figeľ, eurokomisár pre vzdelávanie, mládež a odbornú prípravu. Slovenské školy stáli na stupni víťazov doteraz už štyrikrát.

Na Slovensku zastrešuje projekt e-Twinning Národná podporná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS), ktorá funguje pod Žilinskou univerzitou v Žiline. V roku 2009, v Európskom roku inovácií a kreativity, vstupuje e-Twinning do piateho roka svojej existencie. Základným a  stredným školám poskytuje podporu pri hľadaní partnerských škôl a realizácii spoločných  projektov. Školy využívajú dostupné moderné informačné technológie, ktoré im pomáhajú pri rýchlej a efektívnej komunikácií, virtuálnych stretnutiach. Snahou etwinningového programu je,aby sa projekty stali súčasťou vyučovacieho procesu a vyučovanie poskytlo žiakom množstvo zážitkov, poznatkov a skúseností, ktoré budú môcť využiť v reálnom živote.