V každej krajine EÚ učí viac žien ako mužov

(zdroj: Kevin Dooley/Flickr)

V Európskej únii pracuje 8,3 milióna pedagógov. Podľa dnes zverejnených štatistík Eurostatu je vzdelávanie prevažne ženskou doménou. V roku 2013 pracovalo v školstve 5,8 milióna žien, čo predstavuje 70 % pedagogického zboru.

Najnovší celoeurópsky prieskum sa zameral na dve podtémy. V prvej časti štatistici skúmali podiel žien a mužov na každej úrovni vzdelávania, v druhej časti ich zaujímal podiel pedagógov starších ako 50 rokov.

Žien je viac v predškolských zariadeniach, na základných aj stredných školách. Zástupcovia EÚ zdôraznili, že predškolskú výchovu vedú dámy až v 95 % prípadov. Situácia sa obracia pri vysokom školstve. Tu je vyšší podiel vyučujúcich mužov (59 % vs. 41 %).

Na Slovensku učí 76 % žien. V tomto ukazovateli sme mierne pod priemerom únie, no napríklad v Estónsku je to ešte výrazne viac (88 %). V prípade predškolského vzdelávania je Slovenská republika medzi desiatimi krajinami, kde učí menej ako 1 % mužov. Všetkých 10 sú krajiny, ktoré do EÚ vstúpili od roku 2004 a neskôr.

Najstarších učiteľov majú Taliani

V prieskume, ktorý porovnával zastúpenie vyučujúcich do 50 rokov a ich starších kolegov, sa rozdiely medzi starými a novými členskými štátmi zmazávajú. Štatistiku s veľkým odstupom ovládlo Taliansko, kde pedagógovia s vekom 50 a viac rokov tvoria takmer 62 % všetkých učiteľov. Na nasledujúcich priečkach sa umiestnili Bulhari (47,7 %), Estónci (43,1 %) a Litovčania (42,1 %).

Na Slovensku je podiel päťdesiat a viacročných na jednotlivých úrovniach vzdelávania asi 37 %, s výnimkou stredných škôl (26,8 %). Pre porovnanie, najmladší pedagogický zbor je podľa tejto štatistiky na Cypre (18,3 %).