Sieť eTwinning sa rozšírila na východ

Sieť Európskej komisie „eTwinning“, ktorá podporuje kontakt medzi 100 000 školami v 33 európskych krajinách prostredníctvom internetu, sa od pondelka 4. marca rozšírila aj na školy v Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine.

Zavedenie „eTwinning Plus“ im umožní zapojiť sa do virtuálnej školskej triedy, v ktorej sa žiaci i učitelia môžu naučiť viac o svojich kontaktných partneroch, objaviť rôzne kultúry a tradície, podieľať sa na interaktívnych projektoch v rámci výučby a zlepšovať svoje zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií.

„eTwinning je výnimočný vzdelávací projekt s nesmiernym potenciálom strhávať bariéry. Kontakty, ktoré sme medzi školami umožnili, ponúkajú všetkým zúčastneným neuveriteľné výhody, eTwinning dáva slobodu rozvíjať kreatívne a medzikultúrne vzdelávacie projekty a zároveň je pre deti podnetom na zlepšovanie svojich zručností v oblasti IKT,“ uviedla eurokomisárka pre vzdelávanie Androulla Vassiliou. „Platforma eTwinning Plus predstavuje novú dimenziu tejto siete.“

Najprv východ, potom juh

Ide o pilotný projekt iniciovaný ako súčasť európskej susedskej politiky v rámci platformy Východného partnerstva „Kontakty medzi ľuďmi“. Komisia plánuje postupne rozšíriť schému aj na južných susedov, počnúc Tuniskom. Na začiatku bude platforma eTwinning Plus ako hlavné jazyky používať angličtinu a ruštinu, v neskoršom štádiu sa pridá francúzština a arabčina.

Komisár Štefan Füle zodpovedný za rozšírenie a európsku susedskú politiku poznamenal: „Intenzívnejšia angažovanosť EÚ v oblasti vzdelávania, vyššieho aj odborného vzdelávania pomôže partnerským krajinám, a predovšetkým mladšej generácii, lepšie reagovať na hospodárske a spoločenské výzvy v našom susedstve.“

V každej zo zapojených susediacich krajín sa na podporu zavedenia siete zriadila partnerská podporná agentúra. Školy, ktoré sa zapoja, vyberú na základe ich počítačového vybavenia a znalostí cudzích jazykov. Zabezpečia, že sa zapoja školy v mestách i na vidieku, ako aj deti z rôznych socio-ekonomických prostredí.

Rozpočet na eTwinning Plus je 834 000 EUR. Približne polovica tejto sumy sa investuje do rozvoja novej online platformy a koordinácie, zvyšok sa pridelí na spolufinancovanie partnerských podporných agentúr. Jednotlivým krajinám sa pridelili tieto sumy: 64 000 EUR pre Arménsko, 80 000 EUR pre Azerbajdžan, 64 000 EUR pre Gruzínsko, 80 000 pre Moldavsko a 96 000 EUR pre Ukrajinu.