Komisia jednorazovo podporí cesty mladých do zahraničia

Erasmus, mobilita, mládež

(zdroj: Giorgio Brida/Flickr)

Prehĺbiť vzdelávanie a mobilitu mladých má nová iniciatíva Európskej komisie „Move2Learn, Learn2Move“. Minimálne 5 tisíc Európanov vo veku 16 až 19 rokov získa peniaze na cestu do inej členskej krajiny EÚ, čo má im má poskytnúť skúsenosti z prvej ruky a zvýrazniť ich európanstvo.

„Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus bude táto iniciatíva ďalším príkladom úspechu EÚ pri zbližovaní ľudí s cieľom pomôcť im prehlbovať v nich pocit európskej identity,“ tvrdí eurokomisár pre vzdelávanie Tibor Navracsics.

Na cesty študentov po Európe bude k dispozícii rozpočet 2,5 milióna eur. Iniciatívy sa budú môcť zúčastniť školské triedy, ktoré sú súčasťou platformy eTwinning. Len na Slovensku patrí pod túto platformu vyše 2500 škôl. V Únii je ich potom až 175 tisíc.

O príspevok v hodnote 350 alebo 530 eur sa tak bude súťažiť, pričom kritériom bude kvalita predkladaného projektu.

„Verím, že mnohé školy túto príležitosť využijú a aj slovenskí žiaci lepšie spoznajú, čo to znamená byť Európanom a aké možnosti im to prináša,“ uviedol včera vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek.

Inciatíva Move2Learn, Learn2Move je ďalšou zo zástupu aktivít Komisie, ktorými sa snaží pozitívne vplývať na mladých ľudí. Takouto snahou je tiež nedávne vytvorenie európskeho zboru solidarity či boj s nezamestnanosťou.

Zdá sa, že sa to celkom darí, keďže tri štvrtiny mladých ľudí v strednej a východnej Európe majú k EÚ  kladný postoj.

Čítajte viac: Slovensko má najviac euroskeptickej mládeže v strednej Európe