eTwinning: Žiaci, ktorí sa radi učia

Tesne pred začiatkom školských prázdnin sa dnes 29. júna v Žiline uskutoční odovzdávanie cien najlepším školským partnerským projektom programu eTwinning. Tento program je zameraný na vytváranie spolupráce medzi európskymi školami pomocou využívania moderných informačných technológií. Cieľom je urobiť vyučovacie hodiny zaujímavejšími a efektívnejším a odstraňovať bariéry medzi žiakmi z rôznych európskych krajín. Súťaž sa uskutočnila už po siedmykrát.

Víťazi sú už známi

V školskom roku 2010/2011 sa do slovenského kola súťaže prihlásilo 26 škôl. V kategórii základných škôl sa na 1. mieste s veľmi tesným bodovým rozdielom umiestnili šiestaci zo Základnej školy Štefana Šmálika v Tvrdošíne s projektom Meriam okolitý svet, v ktorom napríklad rôznymi spôsobmi merali fyzikálne vlastnosti okolia.

Na druhom mieste bol projekt Nebojhradko a jeho dobrodružstvá, ktorý realizovali žiaci ZŠ Dargovských hrdinov z Humenného a na treťom mieste skončil projekt Naša cesta za kráľom Múdroslavom dvoch škôl – ZŠ Lichardova zo Žiliny a ZŠ s MŠ v Trenčianskej Turnej.

Partnerské školy všetkých víťazných základných škôl pochádzali z Českej republiky.

Medzi strednými školami bol najúspešnejší projekt Nos encontramos en el Camino z Gymnázia Hansa Selyeho z Komárna, s partnerskými školami zo Španielska a Francúzska. Jeho hlavnou témou bola pútnická cesta „El Camino“, čiže Svätojakubská púť.

Mimoriadnu cenu Európskeho roka dobrovoľníctva získali stredoškoláci z Obchodnej akadémie v Leviciach za projekt Volunteer Voices. Spolu s rumunskými študentami mapovali hnutie dobrovoľníkov vo svojich krajinách, v EÚ i v ďalších krajinách sveta, pričom spolupracovali aj so žiakmi z Kene.

Čo je eTwinning?

eTwinning je komunita európskych škôl. Projekty, pri ktorých sa využívajú informačné a komunikačné technológie, zostavujú žiaci a vyučujúci z aspoň dvoch škôl z aspoň dvoch rôznych európskych krajín. Keďže školy komunikujú a spolupracujú prostredníctvom internetu, nie sú potrebné nijaké finančné prostriedky na vzájomné stretnutia žiakov škôl a minimalizované sú i administratívne prekážky.

Jedným z cieľov realizácie programu eTwinning je práve zdokonaliť zručnosti vo využívaní IKT a docieliť, aby sa stali bežnou každodennou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Projekty majú široké tematické zameranie, môžu sa realizovať v jednom predmete, príp. môžu upevňovať medzipredmetové vzťahy.

Do programu eTwinning sú zapojené všetky členské štáty EÚ, vrátane zámorských území, a takisto Chorvátsko, Island, Nórsko a Turecko.

Na Slovensku sa doň zaregistrovalo už 1730 škôl, v súčasnosti sa realizuje viac ako 550 projektov. Ďalších 1060 projektov už bolo ukončených. Celý projekt financuje Európska komisia a Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu SR.