Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Vyšehradská štvorka bojuje proti obmedzovaniu biopalív – euractiv.sk

Vyšehradská štvorka bojuje proti obmedzovaniu biopalív

Ilustračný obrázok. FOTO: Alex Proimos/Flickr


Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Krajiny V4, Rumunsko a Bulharsko podpísali spoločnú deklaráciu, v ktorej žiadajú Európsku komisiu, aby sa zamyslela nad dôsledkami svojho návrhu po roku 2020 postupne ukončiť využívanie biopalív prvej generácie a prehodnotila ho.

Komisia navrhla postupné ukončenie používania biopalív s potravinovým základom v júli 2016. Mali by ich nahradiť „pokrokovejšie biopalivá“, ktoré nepredstavujú konkurenciu pre pestovanie potravín.

Návrh legislatívy v súčasnosti skúmajú výbory Európskeho parlamentu, ktoré potom zverejnia svoje pripomienky. Hlasovanie na plenárnom zasadnutí je plánované na január 2018.

Mimovládky chcú úplný zákaz

Návrh Komisie vyvolal zmiešané reakcie. Viaceré environmentálne mimovládne organizácie veria, že Komisia ide správnym smerom a žiadajú, aby zašla ešte ďalej a biopalivá prvej generácie úplne zakázala.

Na druhej strane výrobcovia biopalív, najmä bioetanolu, už dlho požadujú systém, ktorý by medzi biopalivami rozlišoval na základe ich udržateľnosti. Výrobcovia bioetanolu tvrdia, že Európa by sa mala sústrediť na ukončenie využívania fosílnych palív a biopalív, ktoré konkurujú pestovaniu potravín a vedú k deforestácii ako palmový olej.

Farmári naopak veria, že produkcia biopalív im dáva cenný prístup k trhom mimo vplyvu dotácií Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Ohrozenie rozvoja vidieka

Spojená deklarácia ministrov poľnohospodárstva Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska a Rumunska ukazuje, že významná časť členských štátov nevidí návrh Komisie v pozitívnom svetle.

https://euractiv.sk/nazory/potravinarstvo/obmedzovanie-generacie-biopaliv-nie-je-dobrym-signalom-pre-investorov/

Deklaráciou sa bude zaoberať najbližšie stretnutie Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo v októbri.

Sedem členských štátov vyzdvihlo dôležitosť produkcie biopalív pre regionálny rozvoj a zdôraznilo, že úroveň využívania obnoviteľnej energie z poľnohospodárskych zdrojov „by mala byť po roku 2020 rovnaká alebo ešte vyššia ako v súčasnosti.“

Dôvodia klimatickými cieľmi

„Najmä vo svetle súčasných a očakávaných poľnohospodárskych prebytkov v Európe, snahy o vyradenie biopalív negatívne ovplyvnia európsku energetickú a krmivovú bezpečnosť, ešte viac znížia príjmy na vidieku a vyženú z Európy investorov. Zároveň sťažia dosiahnutie klimatických cieľov,“ vyhlasujú ministri.

Európsku komisiu žiadajú, aby svoj návrh podrobila komplexnej analýze a uvažovala nad zachovaním súčasných požiadaviek na používanie potravinových a krmivových plodín na výrobu biopalív v krajinách EÚ a tretích krajinách.

„Je potrebné analyzovať dovezené biopalivá a suroviny na výrobu biopalív a uistiť sa, že spĺňajú rovnaké kritériá ako produkcia Európskej únie,“ píše sa v deklarácii.