array(0) { } NULL Únia schválila dohovor o boji proti násiliu na ženách, Slovensko stále uhýba – euractiv.sk

Únia schválila dohovor o boji proti násiliu na ženách, Slovensko stále uhýba

FOTO: Twitter

Vďaka oficiálnemu podpisu Istanbulského dohovoru zo strany Európskej únie významne narastá jeho globálna podpora, uvádza sa v správe Rady Európy.

Joseph Filletti a Věra Jourová pred podpisom Dohody. FOTO: Twitter

Dohovor Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu doposiaľ ratifikovalo 23 krajín sveta vrátane 14 členských štátov EÚ. Slovensko však medzi nimi chýba napriek tomu, že sa k nemu zaviazalo ešte v roku 2011.

Dohodu za Európsku komisiu podpísala eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a v mene maltského predsedníctva v Rade EÚ podpis pridal stály predstaviteľ Malty pri Rade Európy Joseph Filletti.

Najrozsiahlejšia medzinárodná zmluva o boji proti násiliu na ženách

Istanbulský dohovor, prijatý v roku 2011, je najrozsiahlejšia medzinárodná zmluva zameraná na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.

Rada Európy v správe pre médiá zdôraznila, že podpis zo strany EÚ vysiela silný politický signál pre všetkých 28 členských štátov EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor.

Infografika: MO Možnosť voľby (http://moznostvolby.sk)

Podľa štatutárnej zástupkyňe organizácie Možnosť voľby, ktorá sa na Slovensku snaží o ratifikáciu a následnú implementáciu Istanbulského dohovoru, Adriany Mesochoritisovej je podpísanie dohovoru zástupcami EÚ veľmi silným politickým signálom pre členské krajiny.

„Tento krok môže podnietiť aj krajiny, ktoré ho doposiaľ neratifikovali, aby tak urobili. Ratifikácia a následná implementácia Dohovoru bude mať za následok, že krajiny začnú systematicky pracovať na odstránení násilia a nastavia konkrétne opatrenia,“ uviedla pre EurActiv.sk Mesochoritisová.

Slovensko zatiaľ len sľubuje

Slovenská republika ako jedna z prvých krajín Rady Európy podpísala Istanbulský dohovor 11.mája 2011. Politickí predstavitelia niekoľkokrát oficiálne deklarovali, že dohovor bude ratifikovaný, zatiaľ sa tak však nestalo.

„Podliehajúc ideologickým tlakom zo strany časti konzervatívnej verejnosti však jeho ratifikáciu odložili na rok 2016,“ uvádza mimovládna organizácia Možnosť voľby v minuloročnej správe. Dohoda aj v polovici roka 2017 na slovenskú ratifikáciu čaká.

Podľa štatutárnej zástupkyne organizácie a odborníčky na rodovú rovnosť Adriany Mesochoritisovej by podpísanie dohody celou Úniou mohol byť silný podnet, „aby ho konečne, šesť rokov od podpísania, Slovenská republika ratifikovala a ukázala tak, že sme krajinou, ktorá sa plne hlási k takým hodnotám EÚ, akými sú ochrana ľudských práv a rovnosť žien a mužov“.

Mesochoritisová pipomína, že Dohovor je výnimočný aj v tom, že prináša opatrenia zamerané na predchádzanie násilia, a to podporou rovnosti žien a mužov. „Práve nerovnosť je rozhodujúci faktor násilia. V rovnocenných vzťahoch k násiliu nedochádza,“ dopĺňa.

Inforgrafika: MO Možnosť voľby (http://moznostvolby.sk)

Jedna z troch žien

Istanbulský dohovor vníma násilie páchané na ženách ako porušovanie ľudských práv, pričom osobitné opatrenia tohto dokumentu sú zamerané na zabránenie násiliu, ochranu obetí a stíhanie páchateľov.

Z najnovších údajov Rady Európy vyplýva, že až jedna z troch žien v EÚ je od veku 15 rokov obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia; jedna z 20 žien bola znásilnená; viac ako polovica (55 percent) žien zažila sexuálne obťažovanie; jedna z troch žien zažila psychologické zneužívanie zo strany partnera a jedna z troch žien zažila v detstve fyzické alebo sexuálne násilie zo strany dospelých.

https://euractiv.sk/clanky/slovenske-predsednictvo/nasilie-voci-zenam-istanbulsky-dohovor-stale-caka/

Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko patria v EÚ medzi krajiny, ktoré Dohovor ratifikovali, a tak sa stal súčasťou právne záväzných dokumentov v týchto krajinách.