array(0) { } NULL Poľská štátna tajomníčka ministerstva rozvoja: 4. priemyselná revolúcia môže spojiť V4 – euractiv.sk

Poľská štátna tajomníčka ministerstva rozvoja: 4. priemyselná revolúcia môže spojiť V4

Zdroj: MED PL

Jadwiga Emilewicz je štátnou tajomníčkou poľského ministerstva hospodárskeho rozvoja. Na rezorte zodpovedá za otázky súvisiace s rozvojom a implementáciou strategických dokumentov v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií. Výskum i veda sú jej blízke, nakoľko je sama autorkou niekoľkých vedeckých publikácií.

Poľsko je európskym majstrom hospodárskeho rastu. Od roku 1989 viac ako zdvojnásobilo svoj HDP na obyvateľa, čím prekonal všetky európske krajiny. Poľské hospodárstvo bolo tiež jediné v EÚ, ktoré sa vyhlo globálnej finančnej kríze.

Aj napriek výrazným hospodárskym výsledkom ale krajina naďalej zaostáva v oblastí inovácií: úroveň výdavkov na výskum a vývoj je pod európskym priemerom, dokonca aj pod priemerom regiónu. Poľsko naďalej konkuruje vo veľkej miere v cenách a nie v kvalite svojich výrobkov a služieb. Prečo je tomu tak?

Ak sa pozriete na objem zahraničných investícií v minulom roku, bolo to pre nás významné obdobie. Získali sme veľkú investíciu od spoločnosti Dimler, či spoločnosti Toyota.

Tieto firmy navyše prinášajú výrobu novej, hybridnej prevodovky a benzínového motora. Keďže nemáme záujem stať sa odpadkovým košom starej technológie, ide o náš kľúčový záujem.

Prinesú ale podobné zahraničné investície aj prácu odborného charakteru, zameranú na výskum a vývoj?

S oboma spoločnosťami sme o tom intenzívne komunikovali. Rovnako so spoločnosťou LG Chem, ktorá k nám prináša výrobu batérií.

Spoločnosti sa stali súčasťou klastra nových automobilových technológií, ktorý sa nachádza neďaleko najlepších polytechnických škôl v krajine, pri meste Vroclav.

Zahraničné investície tak podporujeme nielen osobitnými daňovými výhodami, ktoré k týmto špecifickým hospodárskym zónam patria, ale podporou spolupráce s poľskými malými a strednými podnikmi, univerzitami a inštitútmi, ku ktorej sa tieto spoločnosti zaviazali.

Ako je to s podporou domácich investícií?

V Poľsku boli pre malé a stredné podniky zásadné Európske štrukturálne fondy. Predchádzajúca perspektíva bola omnoho jednoduchšia: ľahko ste si vo vlastnej spoločnosti mohli vystavať strojový park.

Dnes, keď Komisia požaduje implementáciu nových technológií a investície do výskumu a vývoja, je to pre malé a stredné podniky nepomerne ťažšie.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/polsko-sa-hneva-ohlasuje-negativnu-politiku-voci-eu/

Z konca minulého kvartálu a začiatkom tohto roka už vidíme, že počet domácich investícii rastie, takže očakávame, že bude tento rok omnoho lepší, ako ten predchádzajúci.

Podporuje investície aj poľská vláda?

Práve nedávno sme napríklad predstavili nový zákon, ktorý udeľuje osobitné privilégiá predovšetkým takým malým a stredným podnikom, ktoré investujú do prístrojov a zariadení.

Ak podnikateľ investuje 10 až 100 tisíc zlotých (pozn. 2,5 tisíc až 25 tisíc EUR), môže na ne uplatniť rýchlu amortizáciu a následne si ich odpísať z daní.

Poľsko do roku 2020 plánuje do inovačných projektov naliať viac ako 10 miliárd eur. Na to, aby boli peniaze využité efektívne a Poľsko dokázalo súťažiť so západoeurópskymi krajinami, krajina potrebuje podľa WTO prejsť od napodobňovania ku generovaniu nových nápadov. Aké prostriedky podpory na generovanie úplne nových nápadov ponúka vláda?

Na administratívnej úrovni musíme pripraviť podporný systém zákonov. Ten bol predstavený minulý rok, vo forme tzv. malého inovačného zákona. Dáva určité daňové výhody tým, ktorí sa rozhodnú investovať do výskumu a vývoja, do nových patentov, či zamestnajú vedcov.

Rovnako očakávame druhý inovačný zákon, súvisiace s osobitnými daňovými privilégiami, ktoré budú v priebehu najbližších 2 rokov pokrývať až 100 percent nákladov.

V novom zákone bude musieť 1 percento z priamych platieb univerzita vložiť do centier prenosu technológií.

Zmeny sa pripravujú aj pri dotovaní univerzít. Dnes platí ministerstvo vysokým školám určité množstvo peňazí, pričom si ich vedenie rozhoduje o tom, čo za ne.

Po novom bude musieť 1 percento z takýchto priamych platieb univerzitám smerovať do centier prenosu technológií. Ak bude inštitúcia úspešná, v nasledujúcom roku bude mať možnosť získať ďalšie 2 percentá podpory.

Poľsko prijalo aj Akčný plán zodpovedného rozvoja do roku 2020 s cieľmi ako zvýšenie investícií na viac ako 25 percent HDP, zvýšenie podielu výdavkov na výskum a vývoj na 2 percentá HDP alebo zvýšenie počtu malých a stredných podnikov na viac ako 22 tisíc. Slovensko napríklad podobný plán nemá. Ako sa takéto plánovanie a vízia premietajú do každodenných politík, na ktorých pracujete?

Na začiatku sme pracovali s niekoľkými stratégiami, pričom sme ich od 90. rokov mali veľa, pomenovaných po rôznych bývalých ministroch.

Teraz bola ideológia písania dokumentu nová. Minister Morawiecki vytvoril rámec a požiadal všetkých ministrov, aby za seba pripravili vstupy, ktoré sa do tejto stratégie pridajú pod jeho dohľadom.

Agentúry, ktoré máme v Poľsku, už teraz nemusia za každým rokovať, pretože ich línie sú v súlade.

Celý Akčný plán je skutočne užitočný a naozaj ho odporúčam.

Celý Plán je skutočne užitočný a naozaj ho odporúčam. Inovácia je navyše jedným z jeho štyroch hlavných pilierov.

Ďalším vládnym zámerom je, aby bolo v krajine do roku 2025 až 1 milión elektromobilov. V súčasnosti je ich len niekoľko tisíc. Nie je takéto číslo veľmi ambiciózne?

Na to, aby ste mohli používať všetky nástroje, ktorými disponujete, musíte mať cieľ.

Aké sú ale hlavné motívy takéhoto rozhodnutia: priemyselná výroba, environmentálne otázky alebo zámery udržať si odstup od zdroja, teda ruskej ropy?

Všetky 3 dôvody sú motívmi, no existuje aj štvrtý dôvod, tzv. energetické údolie. Cez deň totiž potrebujeme veľa energie a v noci, naopak, chýbajú spotrebitelia.

Aby sme túto dieru – údolie naplnili, potrebujeme, aby naše elektrárne, ktoré pracujú aj tak 24 hodín denne, 7 dní v týždni, boli využívané aj v noci. A práve elektrické automobily by to mohli zabezpečiť. Elektrina je lacnejšia, ako v priebehu dňa, a preto ide aj o technologickú výzvu.

Na poľskom trhu máme dve vedúce spoločnosti v tomto sektore, pričom jedna je celosvetovým lídrom v oblasti výroby električiek a autobusov.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/polsko-zablokovalo-vyssie-ambicie-pre-znizovanie-emisii-017335/

Ak sa pozriete do Nórska, do roku 2025 sa krajina chce dostať na úroveň nulovej emisie. Holandsko po roku 2020 nebude akceptovať predaj iných, ako elektrických automobilov. Paríž v tomto roku plánuje tisíce nových elektrických autobusov. Trh je teda naozaj obrovský.

Ak máme k dispozícii tieto spoločnosti, ako aj veľa malých dodávateľov, musíme ich technologicky podporovať. Rozhodli sme sa preto pripraviť zákon, ktorý podporí elektromobilitu.

Súkromné osoby, ktoré kupujú elektromobily, získajú daňové úľavy a mestá budú povinné vymeniť prostriedky hromadnej dopravy za elektrickú. Takto prepájame jednotlivé prvky do priechodného a jednotného potrubia rozumnej verejnej politiky.

Čítajte aj: Komisia je na Gazprom mäkká, tvrdí Poľsko. Slovensko zváži, či sa vyjadrí

Poľské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine sa končí v júni. Silne sa podporovala ďalšia spoluprácu V4 v oblasti vedy, techniky a inovácií. Predsedníctvo zamýšľalo rozšíriť aktivity, s cieľom zlepšiť kontakty medzi akademickými komunitami a podnikmi krajín V4 a určiť spoločné strategické témy pre vedeckú komunitu. Ako hodnotíte výsledky predsedníctva?

V4 je pomerne ťažkým priateľstvom. Sme extrémne dobrí priatelia, keď máme spoločného nepriateľa. Keď sú ale časy pokojné, nejde to tak hladko, ako by mohlo. Napriek tomu dnes žijeme vo výbornom období a spolupráca by tak mala byť lepšia.

Štvrtá priemyselná revolúcia môže byť faktorom, ktorý by nás spojil. Kvôli politickým a historickým podmienkam sa nikto z nás nezúčastnil na žiadnej z predchádzajúcich 3 revolúcií.

Nečelíme takým hrozbám, ako Rakúsko, Nemecko alebo Francúzsko, pretože náš trh nie je tak sociálne orientovaný.

Navyše nemáme tak výnimočne vyvinutý dnes už staromódny priemysel, rozvinutý v 70. a 80. rokoch. A okrem toho, táto revolúcia nie je zameraná na privilégiá kapitálu a pracovnej sily, ako boli predchádzajúce tri revolúcie.

Na to, aby ste mohli používať všetky nástroje, ktorými disponujete, musíte mať cieľ.

Ak vezmeme do úvahy, že firmy ako Google a Facebook boli v minulom roku spoločnosťami s najväčšími príjmami, znamená to, že vo vlastnej garáži ich môžete napodobniť.

V našich krajinách máme veľký potenciál najmä v kvalite ľudí, ktorí sú významným dôvodom zahraničných investícii.

Ak budeme brať všetky krajiny V4 dohromady, tento trh je skutočne obrovský trh, a to nielen z hľadiska počtu obyvateľov, ale aj úrovne HDP. Na tejto racionálnej úrovni môžeme začať spolupracovať.