Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Pavol Tarina: OPIS musí jedným nábojom trafiť cieľ – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Pavol Tarina: OPIS musí jedným nábojom trafiť cieľ

Foto: archív ITAPA

  • Pán Tarina, ako by ste zhodnotili obdobie od júna 2008, kedy ste pre EurActiv.sk poskytli rozhovor (EurActiv 06/06/08)? Čo všetko sa za tento čas vykonalo a kam sme sa v oblasti informatizácie Slovenska posunuli?

Pamätám si, že v júni som avizoval, že koncom augusta by sa mala vydať prvá výzva. Zaznamenali sme ju až teraz v novembri, teda o tri mesiace neskôr. Človeku by sa mohlo zdať, že sa nám nedarí plniť naše plány. Na druhej strane, situáciu a okolnosti by som vysvetlil na príklade prvovýstupu. Ten, kto ide prvý, vyhľadáva záchytné body, ako najlepšie postupovať, a všetci ďalší, čo idú za ním, potom môžu postupovať oveľa rýchlejšie.

Proces vyhlasovania výzvy má svoje zákonitosti. Musia sa rešpektovať podmienky Európskej únie. Inými slovami, vzhľadom na to, že 85% prostriedkov pochádza z EÚ, musia sa rešpektovať presne definované manuálny, ktoré boli vytvorené pre riadiaci a pre sprostredkovateľský orgán. Spomenuté tri mesiace sa niesli v duchu komunikácie medzi riadiacim a sprostredkovateľským orgánom. Zisťovali sme súlad svojich zámerov s podmienkami EÚ. Na jednej strane prišla prvá konkrétna výzva oneskorene v novembri, na druhej strane môžem prehlásiť, že všetky procesné nuansy máme vyriešené a vychádzanie ďalších výziev bude mať už rutinný charakter.

Čo sa týka vecnej stránky, každá výzva musí nadväzovať na konkrétnu štúdiu realizovateľnosti, resp. na jej istú časť. Tu vidím priestor, kde si budeme musieť takpovediac ešte počkať. Celý Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS)  pokrýva sedem štúdií realizovateľnosti. Päť z nich je viazaných na e-Government, jedna na digitalizáciu a kultúrne dedičstvo a posledná na zavádzanie broadbandu, teda širokopásmovej dátovej infraštrukúry. Čo sa týka napr. e-Governmentu, z piatich štúdií prebehlo výberové konanie na tri z nich a my už poznáme aj víťazov. Tí by mali do polroka pripraviť samotné štúdie realizovateľnosti. Na druhej strane to ale neznamená, že počas nasledovného polroka sa nič neudeje. Zriadili sme riadiaci výbor na Ministerstve financií, ktoré je sprostredkovateľským orgánom OPIS. Bude sa zaoberať čiastkovými výsledkami štúdií realizovateľnosti pre e-Government. Stretáme sa pravidelne každý mesiac, kde hodnotíme výsledky toho, čo sa udialo, a plánuje činnosť na ďalší mesiac. Od víťazov tendrov pre štúdie realizovateľnosti požadujeme, aby nás pravidelne informovali o pokroku. Teda nečakáva na finálnych 1500 strán, ale čiastkovými štúdiami sa zaoberáme pravidelne. Tieto štúdie sú priamym podkladom na vyhlasovanie výziev.

Na prvej výzve sme sa učili a zisťovali, čo a ako. Odhalili sme priemyselný charakter vyhlasovania výzvy, oboznámili sme sa s formálnymi záležitosťami. Teraz čakáme na vecné témy, ktoré budú výstupom zo spomenutých čiastočných štúdií realizovateľnosti. Na ich základe začneme vydávať ďalšie výzvy. To je stav, do akého sme sa od júna posunuli.

  • Myslíte si, že pravidelné stretanie sa orgánu, ktorý bude hodnotiť čiastkové výsledky štúdií realizovateľnosti, bude mať reálny vplyv na urýchlenie publikovania ďalších výziev?

Každá štúdia je zložitá záležitosť. Nakoľko na Slovensku sme niečo ako OPIS zatiaľ nikdy neimplementovali, víťazmi štúdií sú medzinárodné konzultačné firmy. Zverujeme sa do odborných rúk. Aby sme však polovicu roka nečakali takpovediac so založenými rukami na to, čo nám donesú, zvolili sme interaktívny spôsob. Aby som bol presný, pod riadiacim výborom, ktorý sa schádza mesačne, sme zriadili pracovnú skupinu, ktorá sa schádza každý týždeň. V riadiacom výbore sedí zástupca Ministerstva financií, štátny tajomník, pán Kažimír, z Úradu vlády je tam pán Adamec, do tretice som tam tiež ja. Schádzame sa teda na relatívne vysokej úrovni, aby sme diskutovali o čiastkových výsledkoch, ktoré nám slúžia ako podklady pre vyhlasovanie výziev. Je to vymyslené tak, aby sme mohli v relatívne krátkom čase vydať čo najviac výziev.

  • V novembri sa vydala prvá výzva na digitálne služby matrík. Aký bude ďalší harmonogram výziev a čoho by sa mali týkať?

Očakávam, že v súvislosti s matrikami by mal v priebehu dvoch týždňov prísť jednotný identifikátor fyzických osôb a pravdepodobne súčasne s ním aj register fyzických osôb, ako jeden z kľúčových registrov, na ktorom stojí celá informatizácia verejnej správy.

  • Spomínali ste, že tri štúdie realizovateľnosti už poznajú svojich víťazov. Čo so zvyšnými?

Čo sa týka piatich štúdií pre e-Government, tri majú víťazov. Ide o integračnú štúdiu, štúdiu v oblasti informačných systémov ústredných orgánov štátnej správy a štúdiu realizovateľnosti v oblasti  informačných systémov miest a obcí. Okrem spomenutých máme ďalšie dve témy, týkajúce sa infraštruktúry ústredných orgánov a infraštruktúry miest a obcí. Netvrdím, že tematika infraštruktúry nie je dôležitá, ale spočíva len v tom, ako dobre vymyslieť sieť jednotlivých počítačov a ako ich poprepájať. Túto štruktúru budeme musieť mať pripravenú v okamihu, keď informačné systému, ktoré sú predmetom predošlých troch štúdií, začneme zavádzať do praxe. Preto si myslím, že z časového hľadiska nie je štvrtá a piata štúdia z e-Governmentu až tak kritická.

V súčasnosti vyhodnocujeme ponuky. Nie som detailne informovaný, nakoľko tieto veci má pod kuratelou Ministerstvo financií. Som však presvedčený, že to nie je až tak časovo kritické. Očakávam, že víťazi štvrtej a piatej štúdie v rámci e-governmentu by mali byť známi buď do konca roka alebo tesne na začiatku roka 2009.

Čo sa týka štúdie pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva, tam je už víťaz jasný a pokiaľ viem, prebiehajú pravidelné stretnutia. Víťazom je česká firma CROSS-CZECH a myslím, že úspešne napredujú. Meno víťaza pre tretiu prioritnú os, ktorou je broadband, bolo zverejnené dávnejšie.

  • Na začiatku júna 2008 ste pre EurActiv.sk povedali, že Slovensko bude prostredníctvom OPIS schopné prečerpať všetky prostriedky, ktoré mu Európska únia vyčlení v súčasnom programovom období. V praxi ide o necelú miliardu eur, teda niečo okolo 30 mld. slovenských korún. Ste o tom stále presvedčený, napríklad aj keď vezmeme do úvahy, že prvá výzva vyšla až v novembri?

Samozrejme, garantovať to na 100% nemôžem. Stále si však myslím, že to stihneme,  aj napriek tomu, že dominuje nálada, že sa nič nehýbe. OPIS mi veľmi pripomína situáciu, kedy máte jeden náboj a potrebujete vystreliť tak, aby ste trafili. Sústredíte sa na to, aby ste dobre zacielili. Informatizácia spoločnosti je unikátna príležitosť pre Slovensko ako krajinu. Nikdy predtým sme niečo také nerobili, lebo sme nemali dostatočné množstvo prostriedkov, a takú šancu v budúcnosti možno už nedostaneme. Je nevyhnutné, aby sme boli úspešní. Všetci zúčastnení sú si vedomí tejto veľkej zodpovednosti voči krajine a robia všetko maximálne zodpovedne. Nik nemôže povedať, že sme niečo zanedbali. Druhá vec je, že čas hrá proti nám. Dôkladné pripravovanie sa nesmie ísť na úkor toho, že niečo nestihneme. Ešte raz opakujem, stále máme šancu, že všetko stihneme podľa plánu.

  • V novembri sa uskutočnila Národná konferencia OPIS 2007-2013. Bola načasovaná v súlade s prvou výzvou. Okrem tohto symbolického gesta, aká je ďalšia pridaná hodnota a význam takýchto národných konferencií?

Organizovanie národných konferencií k operačnému programu je jedna z formálnych požiadaviek Európskej únie. Počas celého programového obdobia 2007 – 2013 ich budeme organizovať každý rok. Viete, keď budeme mať obdobnú národnú konferenciu na budúci rok, budeme hodnotiť, že sme vydali 25 alebo 30 výziev. Zrekapitulujeme, v akej fáze sa ktorá z nich nachádza. Budúce konferencie budú z tohto pohľadu prirodzenejšie.

Smolou konferencie v roku 2008 bolo, že odpočtom práce za uplynulý rok bola okrem technických úkonov reálne len jedna výzva. Opakujem však, že podľa pravidiel EÚ sa musí obdobné podujatie uskutočniť každý rok, bez ohľadu na to, či sme boli väčšinu času len v prípravnej alebo implementačnej fáze. Raz do roka treba urobiť sumárne vyhodnotenie operačného programu, a to sa udialo v novembri na Národnej konferencii OPIS.