Helen Dunnett: Bruselskí lobisti „si nie sú istí webom“

„Komunikační experti a reprezentanti záujmov, ktorí pôsobia v Bruseli, sú si vedomí dôležitosti webu, [ale] väčšina z nich z nich sa stále pevne drží svojich tradičných pracovných postupov“, ako napríklad distribúcie tlačových správ a organizovania konferencií, hovorí v rozhovore pre portál EurActiv Helen Dunnett, komunikačná manažérka Európskej asociácie pre ochranu poľnohospodárskych plodín (ECPA).

Nové internetové nástroje, ktoré využívajú technológie web 2.0, vrátane wiki, blogov a sociálnych sietí, umožňujú užívateľom internetu podieľať sa na vytváraní obsahu konkrétnych webových stránok a portálov (EurActiv linkdossier). Vo vrcholných bruselských kruhoch sa blogy považujú za spôsob, ktorým sa dá preklenúť komunikačná bariéra medzi lídrami a občanmi. Takéto osobné stránky si založilo viacero komisárov, aby prostredníctvom nich zdieľali svoje politiky, názory a tvrdenia.

Dunnett je presvedčená, že mnoho bruselských lobistov „nemá istotu ako pristupovať k webu“ a preto je potrebná „zmena myslenia a kultúry“. Online angažovanie sa je niečo, čo sa vymyká tradičnému spôsobu komunikácie a zaužívaným marketingovým praktikám, dodáva. Neschopnosť uchopiť potenciál internetu je podľa nej „premárnenou príležitosťou“. Tvrdí: „Je veľmi jednoduché pridať hodnotu tradičným komunikačným kanálom využitím správnych online nástrojov.“

Špecialistka na elektronickú komunikáciu ECPA hovorí o prevládajúcom stereotype, podľa ktorého „web nie je serióznym alebo vhodným kanálom pre komunikáciu s cieľovými skupinami“. Mnoho lobistov je presvedčených, že vytváranie blogu predstavuje „veľa náročnej práce s malým výsledkom“, inými slovami, ide o veľa „práce navyše“.

Aj napriek súčasnému stavu sa „zmena deje“, tvrdí predstaviteľka ECPA, pričom silným impulzom je skutočnosť, že Barack Obama bol v novembri 2008 zvolený za prezidenta USA aj pre svoju online kampaň. Volebný tím demokratického kandidáta dokázal angažovať webové komunity tak, aby rozšírili Obamove volebné posolstvá medzi svojich členov a do širšieho povedomia.

„Firmy, organizácie a politici naprieč Európou, ktorí chcú byť na očiach verejnosti a neustále bojujú o čas v médiách, čoraz viac vnímajú benefity vytvárania robustnej online identity prostredníctvom kvalitných webstránok a blogovania,“ hovorí Dunnett a poukazuje na stránky ako Facebook a MySpace, ktoré majú čoraz viac užívateľov a súčasne ich vplyv rastie.

Na otázku, prečo sa ECPA vydala cestou založenia si vlastného blogu, Dunnett odpovedala, že ide o úsilie „prelomiť vlastný kruh jednosmernej komunikácie“. Priemysel vyrábajúci prostriedky chemickej ochrany poľnohospodárskych plodín si pred komunikáciou tradične zatváral dvere a preto si Dunnett myslí, že prišiel čas, kedy je „dôležité byť otvorenejším a viac sa angažovať“. ECPA požiadala v tejto súvislosti o odbornú asistenciu agentúru ZN, ktorá sa špecializuje na online komunikačné stratégie.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.