Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Víťazi ceny Aurela Stodolu a štipendiá za rok 2015 – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Víťazi ceny Aurela Stodolu a štipendiá za rok 2015

Komerčný obsah

Energia pre vzdelanie pre študentov od Slovenských elektrární

Bratislava, 11. novembra 2015 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny ENEL, dnes v rámci Týždňa vedy a techniky udelili ceny Aurela Stodolu za najlepšie SVOČ, bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Víťazné práce riešia témy technického charakteru, ako napríklad umelú superhydrofóbnosť, pokročilé reaktory na rýchlych neutrónoch, ale aj porovnanie fotovoltických a tepelných solárnych systémov pre ohrev teplej vody pre rodinný dom, či návrh malej vodnej elektrárne. V rámci programu Slovenských elektrární Energia pre vzdelanie dnes zároveň získalo 25 študentov vysokých škôl technických smerov štipendiá pre akademický rok 2015/16 v celkovej hodnote 33 250 eur. Pre žiakov stredných škôl pripravili Slovenské elektrárne v rámci tohto týždňa podujatie Science Talks, plné atraktívnych vedeckých prezentácií.

Vedúci katedier technických študijných programov fakúlt z celého Slovenska v tomto roku prihlásili do súťaže bakalárske, diplomové a dizertačné práce 32 študentov, z ktorých odborná porota vybrala týchto víťazov:

* Andrej Slimák z STU FEI za dizertačnú prácu Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky

* Branislav Vrban z STU FEI za dizertačnú prácu Pokročilé reaktory na rýchlych neutrónoch

* Jozef Bendík z STU FEI za diplomovú prácu Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení

* Tomáš Motyka z STU SfF za diplomovú prácu Návrh malej vodnej elektrárne

* Bystrík Boriščák z STU SF za bakalársku prácu Porovnanie fotovoltických a tepelných solárnych systémov pre ohrev teplej vody pre rodinný dom

ŠTUDENTSKÁ VEDECKO-ODBORNÁ ČINNOSŤ:

* Maroš Filčák z STU FCHPT za prácu Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak (FCC)

* Martin Jajcay z STU SF za prácu Umelá superhydrofóbnosť

* Milan Jurčo z UK FMFI za prácu Meranie rozptýleného žiarenia v okolí rádioterapeutického lineárneho elektrónového urýchľovača a protónového synchrotrónu a ich vzájomné porovnanie

S cenami je spojená aj finančná odmena, ktorej celková suma v tomto roku dosiahla 8000 eur.

Popri cenách Aurela Stodolu udeľujú Slovenské elektrárne od roku 2007 v rámci CSR programu Energia pre vzdelanie – Energia pre krajinu aj štipendiá pre študentov technických smerov. V akademickom roku 2015/2016 udelili bolo 25 štipendií v celkovej sume 33 250 eur. Najväčšie zastúpenie medzi podporenými študentmi mali Slovenská technická univerzita (60%), nasledovala Žilinská univerzita (32%), Technická univerzita v Košiciach (4%) a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (4%).

Science Talks, podujatie zamerané na popularizáciu vedy a techniky pre študentov stredných škôl a ich učiteľov, zorganizovali Slovenské elektrárne a Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET v rámci Týždňa vedy a techniky v Centre vedy v Bratislave. „Headlinermi“ tohto ročníka boli Michaela Musilová, absolventka simulovanej misie na Mars; Kateřina Falk, ktorá vyvíja experimenty pre najvýkonnejší laser sveta, ako aj viacerí úspešní stredoškoláci i vysokoškoláci, ktorí predstavia svoje skúsenosti zo sveta vedy, výskumu a vývoja. Vystúpenia úspešných vedcov a inovátorov z praxe bude možné vidieť na stránke www.energoland.sk.

ZDROJ: Slovenské Elektrárne, člen skupiny ENEL