Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej inklúzie – euractiv.sk

Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej inklúzie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Kniha Inovatívne orientácie v sociálnej politike: perspektíva sociálnej inklúzie vznikla ako jeden z výstupov projektu Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie.

V rámci tohto projektu bol vytvorený tím zaoberajúci sa sociálnou dimenziou spoločenských inovácií, ktorý riešil výskumnú úlohu Sociálna inklúzia a rodová
rovnosť – nové výzvy a nové príležitosti. Cieľom, ktorý sleduje aj tento text, bola analýza a zhodnotenie potenciálu konceptu sociálnej inklúzie na posilnenie inovatívnych momentov v sociálnej politike.

Vychádzali sme z predpokladu, že rastúci tlak na hľadanie nových riešení a odpovedí na sociálne problémy si vyžaduje inovatívny konceptuálny a metodologický prístup k identifikácii sociálnych problémov, ich podmienenosti a možností riešenia. Jeden z rámcov, ktoré v súčasnosti integrujú prístupy k sociálnym problémom, je koncept sociálnej inklúzie. V texte sa preto zameriavame na možnosti jeho využitia v sociálnej politike.

Sociálna inklúzia pre nás predstavuje inovatívny spôsob uvažovania o riešeniach „tradičných“ i „nových“ sociálnych problémov, na ktoré sociálna politika reaguje. Predmetom nášho záujmu sú spôsoby jej tematizovania v akademickej literatúre i v politickej praxi. Koncept sociálnej inklúzie (a s ním súvisiaci koncept sociálnej exklúzie) si následne všímame v dvoch oblastiach. Na jednej strane sa venujeme paradigme aktivácie v sociálnej politike, kde si všímame ako (a či) môže idea sociálnej inklúzie prispieť k reorientácii reforiem sociálnej politiky.

Na druhej strane sa zaoberáme „metaprocesmi“ v sociálnej politike, ktoré sa týkajú nastavenia systému monitoringu sociálnych problémov a ich reportingu. Venujeme sa sociálnym indikátorom, všímame si inovatívne momenty v ich tvorbe a používaní. Spomínané predmetné oblasti nášho skúmania sú zasadené do medzinárodného rámca a zároveň reflektujú situáciu na Slovensku.

Plné znenie publikácie nájdete na tejto linke.