Únia plánuje dopĺňať zručnosti svojich občanov

(zdroj: Lucélia Ribeiro/Flickr)

Až 40 % európskych zamestnávateľov nedokáže nájsť zamestnancov s vhodnými zručnosťami, aby zavádzali inovácie. Chýba nielen vzdelávanie v digitálnej oblasti. 70 miliónov Európanov má nedostatky v základnej gramotnosti, kam patrí čítanie, písanie a počítanie. „V súčasnej situácii, keď sú v EÚ bez práce milióny ľudí, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme im pomohli získať správne zručnosti pre vyvíjajúci sa trh práce,“ uviedol podpredseda Európskej komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis.

Minulotýždňové oznámenie Nový program zručností pre Európu má riešiť dva základné problémy; množstvo nízkokvalifikovaných občanov, ktorých ohrozuje nezamestnanosť, chudoba a sociálne vylúčenie, a mladých ľudí s vysokou kvalifikáciou, ktorých zamestnanie nezodpovedá ich schopnostiam. Komisia v tejto oblasti navrhuje 10 opatrení. Štyri z nich spustila už minulý piatok.

Podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen poznamenal: „Zručnosti majú zásadný význam pre prosperitu, zamestnanosť, rast a trvalo udržateľný blahobyt. Cieľom nášho nového programu v oblasti zručností je zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo a aby Európa podporila vysokošpecializované zručnosti, ktoré sú hnacou silou konkurencieschopnosti a inovácie.“

Jedným z desiatich opatrení je preto vytvorenie Koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta. Toto zoskupenie má osloviť zainteresované strany z oblasti vzdelávania a zaistiť výučbu digitálnych zručností na všetkých úrovniach. V priebehu ďalších 2 rokov sa bude revidovať rámec Europass, ktorý slúži aj na vytváranie štandardizovaných životopisov. Únia sa tiež posnaží zlepšiť posúdenie zručností a prípadnú rekvalifikáciu utečencov a žiadateľov o azyl.

Na pozadí je ekonomika

Všetkých desať opatrení na zvýšenie kvalifikácie občanov má za cieľ vylepšiť hospodársky potenciál kontinentu. Spoločne s ohlásením agendy pre zručnosti vydala Komisia aj štatistiky pre všetky členské krajiny. Oproti európskemu priemeru má Slovensko lepšie výsledky v gramotnosti. V počítačovej gramotnosti ale za priemerom EÚ zaostáva, má menej dospelých s vyšším vzdelaním, menej zamestnaných mladých ľudí a firmy musia vo väčšej miere ďalej financovať vzdelávanie svojho personálu.

Ako sa nedostatok pracovníkov s digitálnymi zručnosťami prejavuje na hospodárstve krajiny skúmala nedávno dolná komora britského parlamentu. V Británii žije 12,6 milióna obyvateľov bez základných počítačových zručností, takmer 6 miliónov ľudí nikdy nevyužilo internet. Ostrovná ekonomika vďaka tomu každoročne stratí 63 miliárd libier (80 miliárd eur).