Udeľovanie prestížnych grantov je opäť bez slovenskej stopy

Európska rada pre výskum, veda a inovácie, ERC

(zdroj: Caroline Davis2010/Flickr)

„Európska rada pre výskum (ERC) vznikla s cieľom nachádzať vo vede najlepšiu kvalitu, oceniť ju a podporovať tak, aby sa Európa stala centrom medzinárodnej vedeckej excelentnosti,“ uviedol pri dnešnej príležitosti eurokomisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas.

V Bruseli sa tentoraz udeľovali tzv. Consolidator Grants, čiže granty pre etablovaných výskumníkov, no stále relatívne na začiatku kariéry. Ich výška presiahne aj 2 milióny eur a o získaní rozhoduje predovšetkým originálna myšlienka.

Uspeli regeneračné terapie pre srdcové ochorenia z Holandska, nový matematický pohľad na detekciu častíc v urýchľovači CERN, výskum zameraný na pamäť a spánok alebo hľadanie súvislostí medzi migráciou a rozvojom demokratických procesov v krajine pôvodu migrantov.

Úspešní riešitelia grantov budú mať vo svojom výskume maximálnu slobodu a flexibilitu, zdôraznil predseda ERC, francúzsky matematik Jean-Pierre Bourguignon.

Cieľom je posunúť hranice poznania. Spätný pohľad na doterajšie projekty dokazuje, že sa opláca vsadiť na najambicióznejšie výskumné zámery.

Financie z jedného zo základných pilierov programu Horizont 2020 pritiahnu do EÚ výskumníkov z viacerých tretích krajín. V nasledujúcich piatich rokoch bude v Únii na základe konsolidačného grantu pôsobiť minimálne 39 národností, avšak žiadni noví Slováci.

Čítajte viac: Dosiahne viac Slovákov na najprestížnejšie granty?

Záujem o granty ERC naďalej stúpa. Napriek tomu uspelo takmer 14 % žiadostí, čo je viac než je obvyklý priemer. Silnejšie je aj zastúpenie vedkýň, no priepasť v úspešnosti starých a nových členských štátov EÚ sa nedarí prekonať.

Za takmer desaťročie fungovania najprestížnejšej európskej grantovej organizácie sa Slovensko v úspešnosti žiadateľov zaradilo na chvost rebríčka. Priamo na Slovensku pôsobí jediný držiteľ ERC grantu Ján Tkáč. V zahraničí je podobne úspešných slovenských vedcov menej ako desať.

Čítajte viac: Slovensko má čo robiť v úsilí pritiahnuť ľudí zo zahraničia

Tradične úspešnejšie Maďarsko bude vo svojich vedeckých ústavoch hostiť piatich nových riešiteľov konsolidačného grantu, vrátane talianskej astrofyzičky. Izrael ako pridružená krajina získala financovanie pre 15 domácich vedcov.

Európska rada pre výskum mala tento rok k dispozícii rozpočet 1,7 miliardy eur. Predstavuje to asi 1 % všetkých výdavkov na vedu a výskum v Európskej únii.