Sporná časť autorského zákona pred britským súdom

(zdroj: .Nichole./Flickr)

V novembri 2014 zaviedla britská vláda sériu výnimiek spod autorského zákona. Tie okrem iného umožňovali kopírovanie CD a MP3 záznamov na súkromné účely bez súhlasu vlastníka autorských práv. Rozhodnutie vlády vzápätí súdne napadli záujmové združenia z hudobného priemyslu.

Generálny tajomník Únie hudobníkov (Musicians’ Union) John Smith vyhlásil, že zmeny britských umelcov znevýhodňujú. Britský Vrchný súd minulý týždeň rozhodol, že nová právna úprava skutočne poškodzuje práva muzikantov.

Podľa smernice EÚ o zosúladení niektorých aspektov autorských práv (2001/29/ES) je možné vytvárať národné výnimky, ktoré sa týkajú aj zhotovovania duplikátov, ale len za predpokladu odškodnenia umelcov. To sa v tomto prípade nestalo.

V praxi to znamená, že vďaka výnimkám je kopírovanie na súkromné účely v Európe iba málo zosúladené. V niektorých členských štátoch vyriešili kompenzáciu voči držiteľom práv špeciálnou daňou na kopírovacie zariadenia a nosiče, na ktoré sa môžu audiovizuálne diela ukladať.

Rozhodnutie súdu prichádza v čase, kedy vrcholia diskusie o legislatíve upravujúcej autorské práva v Európskom parlamente. Minulý utorok prerokovával Výbor EP pre právne veci (JURI) správu europoslankyne Julie Redovej z Pirátskej strany. Tá navrhuje v smernici z roku 2001 viacero legislatívnych zmien, ktoré s nevôľou vnímajú viacerí zástupcovia umeleckých odborov.

Ďalšie zmeny do správy minulý týždeň zakomponovali ostatní poslanci. Angelika Nieblerová (EĽS) uviedla, že pre kopírovanie by nemali existovať žiadne technické prekážky.

Julia Reda dodáva: „Poplatky, najmä tie zo zariadení, sú absolútne neefektívne a navyše ide o netransparentný spôsob, ako kompenzovať umelcov.“ Proti tejto forme spoplatnenia protestujú aj technologické spoločnosti.