Slovenskí školáci sa podieľali na najlepších cezhraničných projektoch

Vo štvrtok (14.3.) boli ocenené najlepšie školské projekty roku 2013 v rámci siete eTwinning. Hlavnú cenu tento rok získal projekt s názvom „Rainbow Village“, ktorý spojil žiakov vo veku od 12 – 15 rokov z Francúzska, Grécka, Rumunska, Spojeného kráľovstva, Turecka, Talianska, Poľska a Slovenska (Gymnázium M. M. Hodžu z Liptovského Mikuláša).

Žiaci vytvorili virtuálny postapokalyptický svet a zaoberali sa viacerými témami, napr. prežitie, ochrana prírody a občianstvo.

Spolu bolo udelených spolu deväť cien. Žiaci vo veku 4-11 rokov zo základnej školy Sitnianska v Banskej Bystrici sa podieľali na projekte, v rámci ktorého súťažili o najlepšie služby poskytované turistom v 5-hviezdičkových hoteloch. Turistami boli bábiky, ktoré cestovali do partnerských hotelov. Vo svojej kategórii získali 2. miesto.

Žiaci zo Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave sa zúčastnili na projekte Medzikultúrny dialóg prostredníctvom ríše rozprávok, drámy a umenia, ktorý získal špeciálnu cenu Mevlanu za medzinárodné porozumenie. Tento projekt je dielom spoločnej práce žiakov a učiteľov z 29 krajín. Cieľom projektu bolo oboznámiť účastníkov s rozdielnou kultúrou domovskej krajiny každej z partnerských škôl.

„Z celého srdca blahoželám všetkým víťazom. Ste najlepší z najlepších! V tomto roku, teda v Európskom roku občanov, je vhodné, že zvíťazil práve projekt, ktorého podstatou je idea občianstva,“ uviedla komisárka pre vzdelávanie Androulla Vassiliou.

Dodala, že projekt eTwinning „dáva mladým ľuďom pocit miestnej ale aj európskej hrdosti, umožňuje im získať širší rozhľad a učí ich, ako sa stať aktívnym občanom Európy.“

Rozmanité projekty

Víťazi boli vybraní spomedzi 300 prihlásených projektov a rozdelení do troch vekových kategórií (4–11, 12–15 a 16–19). Okrem toho sa bude udelilo šesť cien v špecifických kategóriách, najmä v oblasti štúdia cudzích jazykov.

Víťazným projektom sa vo vekovej kategórii od 4 do 11 rokov stal projekt s názvom „Friends Fur-ever“, ktorý sa zameriava na psa ako najlepšieho priateľa človeka. Vo vekovej kategórii od 16 do 19 rokov zvíťazil projekt, ktorý je založený na dobrodružstvách blchy–cestovateľky.

Cena Marie Skłodowskej Curie bola udelená projektu s názvom „Fly Me to The Moon“, ktorý spája vedecké pozorovania a merania so skúmaním miestnych tradícií a viery.

V nedávno realizovanej štúdii sa dospelo k záveru, že eTwinning ponúka školám jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob na rozvíjanie spolupráce na medzinárodnej úrovni. Ďalej sa zistilo, že učitelia zapojení do projektu eTwinning zlepšili svoje zručnosti, vzťah k žiakom a rozvinuli svoje profesionálne kontakty. Zlepšila sa motivácia žiakov a ich schopnosť pracovať v tíme.

Začiatkom marca Komisia zaviedla program „eTwinning Plus“, ktorý rozširuje sieť do škôl v piatich krajinách východného partnerstva. (EurActiv, 5.3.2013)