O svojich občanov sa najlepšie starajú francúzske mestá

Lyon

ILUSTRAČNÉ FOTO: Lyon.fr

Dve francúzske mestá boli za posledný mesiac ocenené Európskou úniou za prístup ku svojím občanom a inkluzívnosť.

V utorok vyhlásila Európska komisia mesto Lyon za víťaza ceny Access City na rok 2018. Cena sa udeľuje pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím (3.12.). Na začiatku novembra zase získalo cenu iCapital francúzske hlavné mesto Paríž za vytvorenie podmienok pre inovácie. O cene pre najnovatívnejšie európske mesto v roku 2017 sa rozhodlo v rámci európskeho programu pre financovanie výskumu Horizont 2020.

Dostupnosť pre ľudí s postihnutím

Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová pri odovzdávaní ceny Access City uviedla, že európska exekutíva urobila zo sociálneho začlenenia prioritu svojho politického programu.

“Lepšie sprístupnenie našich miest a spoločnosti ľuďom so zdravotným postihnutím je nevyhnutnosťou. Ďakujem Lyonu i ďalším mestám, ktoré sa do tejto súťaže zapojili, za ich úsilie na ceste k tomuto cieľu. Dúfam, že úspechy týchto miest budú inšpiráciou pre mnohé ďalšie mestá, ale aj všetky regionálne a štátne správy,” uviedla eurokomisárka.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/skopje-ocenili-pre-zelenu-dopravu-macedonsko-prebilo-nove-clenske-staty/

Lyon získal hlavnú cenu aj preto, že sú pre osoby so zdravotným postihnutím sú stopercentne prístupné všetky mestské autobusy a rovnako je zabezpečený pre všetkých aj prístup ku kultúre, keďže knižnice sú vybavené zariadeniami ako čítacie stroje, čítačky audiokníh alebo zväčšovacie obrazovky.

Mesto pre ľudí so zdravotným postihnutím vyvinulo digitálne nástroje a z hľadiska integrácie pracovníkov tam osoby so zdravotným postihnutím predstavujú 7,8 percenta zamestnancov verejnej správy. Zákonné minimum podľa francúzskej legislatívy vyžaduje šesťpercentné zastúpenie.

Vedú aj Slovinci a Luxemburčania

Druhou a treťou priečkou eurokomisia vyznamenala Ľubľanu a Luxemburg.

Ľubľana integrovala otázku prístupnosti do svojej celkovej politiky a zriadila osobitný poradný výbor pre seniorov i ľudí so zdravotným postihnutím, takže sú priamo zapojení do mestskej tvorby politiky. Luxemburg vynaložil veľké úsilie na osvetu obyvateľov s cieľom odbúrať stigmy spojené so zdravotnými postihnutiami a vytvoriť inkluzívne mesto, kde sa každý cíti pohodlne.

Osobitné uznanie sa dostalo dánskemu mestu Viborg za jeho harmonické spojenie historického dedičstva a pahorkatého reliéfu s infraštruktúrou prístupnosti.

Cena Access City, ktorú udeľuje Komisia spolu s Európskym fórom zdravotného postihnutia, je jedným z opatrení stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010-20. Cieľom tohto ocenenia je bezbariérová Európa pre ľudí so zdravotným postihnutím. Oceňujú sa ním mestá s viac než 50 tisíc obyvateľmi, ktoré idú príkladom v prekonávaní bariér. Cena sa udeľuje mestu, ktoré jasne a udržateľne zlepšilo prístupnosť základných prvkov mestského života a má konkrétne plány na ďalšie zlepšenia.

Paríž: Hlavné mesto startupov

Paríž v novembri ocenil eurokomisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas. “Mestá nedefinuje ich rozloha ani počet obyvateľov, ale šírka ich vízie a sila ich občanov. Niektoré mestá sa neboja experimentovať, neboja sa zapojiť svojich občanov do vývoja a testovania nových nápadov,” uviedol Moedas.

Hlavné mesto Francúzska postavilo za posledných 10 rokov 100 tisíc m2 inkubátorov a hostí najväčšie stredisko startupov na svete. Mesto navyše vynakladá päť percent svojho rozpočtu na projekty, ktoré navrhnú a zrealizujú občania.

https://euractiv.sk/rozhovory/digitalizacia/sef-estonskej-digitalizacie-stacia-nam-udaje-od-obcanov-ostatne-urobia-algoritmy/

Komisia ocenila aj estónsky Tallinn za snahu stať sa laboratóriom pre prelomové technológie. Samospráva napríklad podporuje využívanie autonómnych áut, donáškových robotov a zdieľanú dopravu.

Ďalším mestom, ktoré získalo finančnú odmenu 100 tisíc eur, bol izraelský Tel Aviv za prepájanie startupov a najväčších technologických spoločností.