Množstvo záujmov, jedna reforma autorského práva

zdroj: João Paulo Corrêa de Carvalho/Flickr

Vytvorenie jednotného digitálneho trhu podporuje väčšina členských krajín EÚ aj väčšina zákonodarcov v Európskom parlamente. Názory na to, ako to dosiahnuť, sú už rozdielne a často krát protichodné.

Komisia verí, že spoločný trh by priniesol nárast európskej ekonomiky o 250 miliárd eur. Najčastejšie sa medzi prekážkami tohto zámeru spomína zastaraná smernica 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv.

„Smernicu napísali v roku 2001, v dobe pred YouTube či Facebookom. Napriek tomu, že autorské právo mala prispôsobiť digitálnemu veku, tak dnes reálne blokuje cezhraničnú výmenu poznatkov a kultúry,“ uviedla europoslankyňa Pirátov Julia Reda vo svojom návrhu parlamentnej správy, ktorú zverejnila 19. januára.

Text, ktorého vypracovanie aj sama iniciovala, hovorí o vyrovnávaní právneho postavenia internetových používateľov, tvorcov a vlastníkov autorských práv a harmonizácii existujúcich výnimiek. Za jeden mesiac od publikácie k nemu poslanci predložili už 550 pozmeňujúcich návrhov.

„Vo výsledku je to séria legislatívnych návrhov, ktorá je bez rozsiahlejšej analýzy iba ideologickým dokumentom,“ napísala na svojom blogu poslankyňa Virginie Rozièrová. Viacerí poslanci považujú tiež samotnú stranícku príslušnosť autorky za provokáciu.

V stávke je 540 miliárd ročne

Kultúra v Európe podľa štúdie spoločnosti EY vytvára 540 miliárd ročne a 7 miliónov pracovných miest. V európskej dvadsaťosmičke ju to radí na tretie miesto po staviteľstve a cestovnom ruchu.

Analýza, ktorú si nechalo vypracovať Európske združenie spoločností autorov a skladateľov GESAC však do miest, ktoré generuje audiovizuálny priemysel, zarátava aj množstvo podporných činností. V prípade hudby sa tak jedná napríklad o organizátorov koncertov a festivalov.

Umelci a vlastníci autorských práv chcú týmto spôsobom upozorniť, že ohrozenie ich finančných tokov priamo ohrozí aj zamestnanosť.

„Nemôžeme mať kultúrnu politiku, ktorá pracuje len pre záujmy spotrebiteľov,“ tvrdí predsedníčka Asociácie európskych koalícií pre kultúrnu rozmanitosť Carole Tongueová. Obáva sa údajného nahrádzania európskej kultúry štandardizovanými formami obsahu štvorice spoločností pod skratkou GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).

„GAFA nie vždy platia nie vždy platia za autorské práva a praktikujú veľmi agresívne daňové plánovanie. […] Nepodkopeme európske kultúrne bohatstvo len preto, aby sme potešili niekoľko nadnárodných spoločností,“ vyhlásil poslanec EP a predseda pracovnej skupiny pre kultúru Jean-Marie Cavada.

O hľadaní rovnováhy medzi duševným vlastníctvom a umeleckými dielami na internete hovoril krátko po nástupe do funkcie aj komisár pre digitálnu ekonomiku Günther Oettinger. V Nemecku už podobné tzv. doplnkové vlastníctvo zaviedli v auguste 2013. Vyhľadávače ako Google musia platiť vydavateľom za použitie webového odkazu s využitím jednotlivých slov alebo malých ukážok z publikovaného obsahu.

Súčasťou debát o reforme duševného vlastníctva je aj roztrieštený televízny trh a územné obmedzenia internetového vysielania.