Komisári do mája pripravia stratégiu pre jednotný digitálny trh

Zdroj: TASR/AP

„Ľudia musia mať možnosť slobodne prekračovať hranice v online priestore presne tak, ako to robia v reálnom svete. Inovačné podniky nemajú zostať uväznené na svojich domácich trhoch, treba im pomôcť, aby sa rozšírili v celej EÚ, povedal dnes v Bruseli podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip.

Komisia tvrdí, že z jednotného digitálneho trhu najviac vyťažia občania a malé a stredné podniky. Vďaka hospodárskemu rastu si viac ľudí nájde prácu, no zlepšia sa aj drobnosti ako cezhraničné sledovanie filmov či doručovanie zásielok.

Pracovné tímy štrnástich eurokomisárov sa budú prelínať v rámci troch prioritných oblastí. Majú umožniť lepší prístup k digitálnym tovarom a službám pre spotrebiteľov a podniky, sformovať rámcové podmienky pre úspech digitálnych sietí a služieb a napokon vytvoriť európsku digitálnu ekonomiku a spoločnosť s dlhodobým rastovým potenciálom.

Viacero kľúčových momentov

Komplexná stratégia si v prvej fáze vyžiada nový autorský zákon. Ten sa už teraz kvôli protichodným záujmom umelcov, podnikov a spotrebiteľov javí ako kritický bod v plánoch Komisie. Na jednej strane by mal zlepšiť prístup ľudí ku kultúre, na druhej by mal otvoriť nové obchodné príležitosti pre umelcov i tvorcov obsahu.

Európa sa chce zároveň stať lídrom v moderných technológiách. Má sa zlepšiť koordinácia členských štátov pri zavádzaní 4G sietí a podporiť investície do budovania infraštruktúr pre budúce generácie v telekomunikačnej oblasti.

„Európa nemôže byť na čele digitálnej revolúcie, ak v nej vládne 28 rôznych režimov regulácie telekomunikačných služieb, autorských práv, bezpečnosti informačných technológií a ochrany údajov. Potrebujeme európsky trh, ktorý umožní novým obchodným modelom prosperovať, začínajúcim podnikom rásť a výrobnému odvetviu využívať internet vecí,“ vyhlásil komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther H. Oettinger.

Dokument, ktorý EK predloží v máji, by mal obsahovať aj zmienky o rastúcom význame online platforiem, ako sú vyhľadávače, sociálne médiá či obchody s aplikáciami, a fenoménoch cloud computing a big data.

Vyšehradská spolupráca

Digitálnu agendu si za jednu zo svojich priorít určilo aj slovenské predsedníctvo V4. Cieľom je sfromulovať spoločné záujmy a priority v tejto oblasti, ktoré by mohli byť prezentované v európskej diskusii potom, čo Európska komisia príde s konkrétnymi návrhmi. Analýzu mapujúcu súčasnú situáciu na poli digitálnej agendy v krajinách V4 nedávno predstavil Central European Policy Institute. (slovenská anotácia tu).