Jednotný digitálny trh: Sto ľudí, sto chutí

(zdroj: Európska komisia)

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip hovoril včera v Štrasburgu o „žiarivej budúcnosti“ zjednotenej digitálnej Európy. Upozornil však, že podporu musia naraz získať všetky iniciatívy, ktoré EK predstavila na začiatku mája. [EurActiv.sk, 6. 5. 2015]

16 opatrení má voľný trh v EÚ rozšíriť aj do digitálnej sféry, zaistiť spravodlivejšie odmeňovanie tvorcov obsahu či unifikovať vysielacie práva. „Ak do života uvedieme len polovicu z nich, nepodarí sa nám vytvoriť skutočný jednotný digitálny trh,“ vyhlásil Ansip.

Voči jednotlivých častiam európskej stratégie začali zaznievať často protichodné výhrady. Väčšina poslancov aj odborníkov zo súkromnej oblasti celkový zámer odstraňovať hranice podporuje.

„Buď sa do toho Európa pustí, alebo sa jednoducho stane digitálnou kolóniou,“ varovala poslankyňa európskych ľudovcov Françoise Grossetêtová. Iná francúzska europoslankyňa, Mylène Troszczynski z Front National, naopak tvrdí, že odstraňovaním bariér Komisia „ukazuje svoju neúctu voči národom a štátom“.

Pascal Rogard z francúzskej Spoločnosti dramatických autorov a skladateľov (Société des auteurs et compositeurs dramatiques/SADC) nedávno konštatoval, že Komisia pri vytváraní digitálneho trhu opomenula kultúru. Odmeňovanie umelcov nemá žiadny kalendár a ani náznak toho, ako sa dosiahne.

Dlhoročnému riaditeľov záujmových združení v oblasti kultúry chýba väčšia zmienka o pirátstve a zodpovednosti internetových spoločností. [EurActiv.com, 15. 5. 2015]

Poslanci EP včera skôr poukazovali na to, že sa pravidlá užívania internetu nemôžu ďalej sprísňovať. Dennis de Jong (GUE/NGL) uviedol: „Musíme zaistiť, aby internet ostal slobodným a otvoreným fórom:“ V podobnom duchu bolo aj vystúpenie Michela Reimona z frakcie Zelených. „Počuli sme o lepšom prístupe spotrebiteľov k tovarom a službám, no nepadlo ani slovo o demokracii, ani slovo o prístupe k znalostiam.“

Časť europoslancov hovorila aj o nedostatočnej podpore malých a stredných podnikov či o potrebe učiť digitálne zručnosti. Pri presadzovaní reforiem digitálneho sektora a búraní bariér bude veľmi dôležitý aj postoj vysielacích spoločností, ktoré hľadajú záruky pre svoje terestriálne vysielanie.