Holanďania skúmali úspešných potomkov imigrantov

ERC, migranti, študenti

(zdroj: School of English and Drama, QMUL/Flickr)

V roku 2011 spustil Prof. Maurice Crul z Erasmus University v Rotterdame projekt, ktorý skúma vytváranie nových elít v západnej Európe. Na základe rozhovorov s 200 mladými ľuďmi, ktorí prekonali bariéry spojené s ich pôvodom, hľadá spôsoby, ako by ich úspech mohli zopakovať aj ostatní.

Po sérii článkov v odborných časopisoch by tento výskum podporený Európskou radou pre výskum (ERC) mala čoskoro doplniť vlastná publikácia.

„Cesty, ktorými sa vydali úspešné deti migrantov sa rôznia v závislosti od toho, v ktorej krajine žijú a kde sa zamestnali,“ tvrdí Crul, „vďaka tejto analýze môžeme ovplyvňovať politiku a vzdelávacie systémy tak, aby podobní jednotlivci v budúcnosti ľahšie uspeli.“

Crul s projektom ELITES obrátil zaužívaný postup, ktorý sa zameriava na neúspešných. Verí, že vďaka pozitívnym príkladom odhalil viac možností, ako sa presadiť na pracovnom trhu.

ERC Crulovi a jeho týmu poskytla jeden zo svojich štedrých grantov. Vedci tak mohli svoj výskum oprieť o príbehy z Francúzska, Holandska, Nemecka a Švédska, a následne porovnať ich vzdelávacie systémy.

Zistili tak, že Švédsko dbá o jazykovú vybavenosť mladých ľudí, no ich prechod do zamestnania je ťažší. Nemecký systém je v tomto smere spojený s viacerými prekážkami, ale následne získať zamestnanie uľahčí množstvo stáží.

Holandskí výskumníci sa pričinili o to, že tamojšie ministerstvá školstva a práce vytvorili pracovnú skupinu, ktorá sa zamerala na zacelenie medzery medzi školou a zamestnaním. V Nemecku, Holandsku a Švédsku to viedlo k posilneniu spolupráce univerzít a k dodatočným projektom.

„Projekt ELITES bol novým spôsobom, ako sa na veci pozrieť. Chceme sa uistiť, že v budúcnosti nebudú potomkovia prisťahovalcov narážať na prekážky na ceste za úspechom,“ dodal Crul.