Európska rada pre výskum rozdeľovala prestížne granty, Slovensko opäť zaostalo

podpora vedy a výskumu, Európska rada pre výskum, ERC

zdroj: Európska komisia

Podpora najlepších mladých vedcov na kontinente má viesť k prelomovým objavom, ale aj k tomu, aby z Európy neodchádzali.

„Vďaka grantom ERC pre začínajúcich výskumníkov Európska únia priláka mladé vedecké talenty a udrží ich v Európe,“ potvrdil dnes komisár pre vedu, výskum a inováciu Carlos Moedas.

Európska rada pre výskum (European Research Council/ERC) udelí 325 grantov pre začínajúcich výskumníkov v hodnote takmer pol miliardy. Každý z nich bude mať k dispozícii v priemere 1,5 milióna eur.

Výber nebol obmedzený tematickým zameraním ani vyhliadkou ekonomickej návratnosti. Predseda ERC Jean-Pierre Bourguignon na margo toho uviedol: „Dať top vedcom voľnú ruku, aby ich viedla iba zvedavosť, otvára cestu k reálnym vedeckým prielomom.“ Skutočne, podľa nedávnej štúdie 71 % z uzatvorených projektov viedlo vo svojom odvetví k významnému posunu.

Medzi novými podporenými projektmi sú snahy o zefektívnenie chemoterapie, nový spôsob výroby vodíkového paliva alebo výskum zameraný na lepšie pochopenie migrácie.

Slovensko opäť na chvoste

Vďaka novej várke ERC grantov sa 15 postdoktorandov vráti do Európy. Mnohé krajiny získajú špičkové mozgy z tretích krajín. Najúspešnejšie v lákaní ocenených mladých vedcov sú tradične Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia, kam sa sťahuje aj najviac výskumníkov z mimoeurópskych krajín.

325 grantov potenciálne zamestná tisícky ďalších vedcov a PhD. študentov. No nie na Slovensku. Slovensko má naďalej problémy s vytvorením priaznivého prostredia na získanie väčšieho množstva európskych grantov. Na ten dosiahol jediný Slovák, chemik Michal Juríček, ktorý pracuje na univerzite v Bazileji.

Návod na zmenu mohla dať júnová návšteva predsedu Európskej rady pre výskum na Slovensku alebo Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov. Kľúčovým problémom však môže byť vo všeobecnosti nízky podiel HDP, ktorý na vedu a výskum smeruje z verejných zdrojov.

Pôsobenie úspešných vedcov za hranicami ich krajiny je ale veľmi bežné. Z 325 nových držiteľov grantu ERC sa to týka vyše polovice. Veda je aj naďalej prevažne mužskou doménou, keď ocenených žien bolo približne 30 %.

ERC – Bringing great ideas to life from European Research Council on Vimeo.