EÚ zafinancuje diverzifikáciu paliva pre slovenské reaktory

Japonsko-americká spoločnosť Westinghouse Electric Company spolu s ôsmimi európskymi partnermi získala od EÚ 2 milióny eur na prípravu podmienok pre licencovanie alternatívneho paliva pre tlakovodné  jadrové reaktory ruského typu, ktoré fungujú aj na Slovensku.

Dotácie prichádzajú z výskumného a vzdelávacieho programu Euratomu, ktorý je súčasťou výskumného a inovačného programu EÚ Horizon 2020.

Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) vo svojej každoročnej správe opäť upozornila, že Slovensko, Česko, Bulharsko, Maďarsko a čiastočne aj Fínsko nakupujú 100% jadrového paliva pre svoje reaktory typu VVER výsadne len od ruskej spoločnosti TVEL.

Podiel jadra na výrobe elektrickej energie je v týchto krajinách navyše veľmi významný. Na Slovensku podľa údajov ESA v roku 2014 dosiahol až 57 percent.

 

Zdroj: Euratom Supply Agency – Annual Report 2014 str. 42

Analytik spoločnosti energy analytics, Michal Hudec, túto štatistiku nevidí až tak pesimisticky. „Je potrebné mať na pamäti, že energetické jadrové palivo a obchodovanie s ním sa nikdy nestali predmetom presadzovania geopolitických silových záujmov v zmysle politického vydierania krajiny, ktorá palivo nakupuje. Podľa môjho názoru je teda jadrové palivo komoditou, ktorá nie je ani zďaleka tak spolitizovaná, ako napríklad téma dodavok ruského plynu do strednej a východnej Európy,“ vysvetlil.

„Ak nejaká krajina i nakupuje palivo pre svoje elektrárne výlučne od jedného producenta, nad rámec vyššie uvedeného eliminujú rizika z pohľadu energetickej bezpečnosti aj skutočnosti, že jadrové palivo možno naskladniť a predzásobiť nim elektrárne, ale tiež pri investovaní úsilia do vývoja na strane ostatných producentov paliva prichádza do úvahy možnosť zásobovania konkrétnej elektrárne s daným typom reaktora palivom od rôznych dodávateľov súčasné,“ dodal pre EurActiv.

Zmena dodávateľa je náročná

Slovensko v rámci diverzifikačných opatrení už minulý rok uzatvorilo zmluvu s alternatívnym dodávateľom paliva. Pravdepodobne ide o francúzsku spoločnosť AREVA, čo však Slovenské elektrárne, ktoré prevádzkujú 4 reaktory VVER-440 zatiaľ nepotvrdili.

Výmena ruského paliva za to „západného“ typu sa však napríklad v Česku alebo Fínsku ukázal byť ako veľmi zdĺhavý a technický náročný proces. V minulosti dodával palivové články pre český Temelín práve japonsko-americký Westinghouse. Kvôli problémom ale aj nižšej cene však Česi napokon prešli späť na ruské palivo.

Medzinárodný projekt by mal uľahčiť certifikáciu paliva pre ruské reaktory od iných dodávateľov.

„Účelom projektu je sumarizácia podmienok prevádzky paliva v reaktoroch VVER 440 a z nich vyplývajúcich požiadaviek na parametre palivových súborov, stanovenie rozsahu a obsahu licenčných analýz vyžadovaných pre povolenie prevádzky paliva v príslušných krajinách a vývoj vhodnej metodiky pre bezpečnostné analýzy, vrátane úprav potrebných výpočtových programov," vysvetlil pre EurActiv podstatu projektu Peter Líška z inžinierskej spoločnosti VUJE, ktorá je slovenským partnerom v medzinárodnom konzorciu.

„Ďalej je to aj vývoj metodík termohydraulických analýz havárií vrátane, verifikácie kriteriálnych vzťahov pre hodnotenie bezpečnostných kritérií prijateľnosti, a analýz kritičnosti paliva,“ dodal Líška.