EÚ bude spolupracovať vo výskume s Jordánskom

Európska únia a Jordánsko budú spolupracovať na poli vedy a výskumu. Rámec pre spoluprácu vytvára Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci, ktorú podpísali predstavitelia oboch strán včera, 30. novembra.

„Podpísanie Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci je uznaním našich spoločných záujmov, spája naše spoločné vedecké kapacity pri hľadaní odpovedí na veľké výzvy, ktorým dnes čelíme. Čoraz viac výziev, ktorým čelia naše spoločnosti, sa neobmedzuje národnými hranicami. Naša posilnená vedecká a technologická spolupráca bude viesť k spoločným riešeniam a spoločným benefitom. Táto dohoda tiež predstavuje jeden krok vpred v otváraní sa Európskej výskumnej oblasti svetu,“ uviedol na okraj dohody komisár Janez Potočnik, ktorý zodpovedá za vedu a výskum.

Dohoda ustanovuje Výbor EÚ – Jordánsko pre vedeckú a technologickú spoluprácu, ktorý sa bude schádzať pravidelne. Tento orgán by mal identifikovať výskumné priority a nástroje. Vo všeobecnosti sa však spolupráca podľa zmluvy bude zameriavať najmä na oblasť energetiky a na tie výskumné zámery, ktoré súvisia s udržateľným rozvojom, ale tiež i na poľnohospodárstvo a medicínu.

Jordánsko je piatou stredomorskou krajinou, ktorá s EÚ podpísala dohodu o výskumnej spolupráci. V tomto regióne našla EÚ výskumných partnerov aj v Egypte, Tunisku, Maroku a v Izraeli. Zmluva vstúpi do platnosti po tom, čo ju obe strany ratifikujú; malo by sa tak stať v priebehu budúceho roka.