ERC sa pokúsi zmobilizovať vedecké sily na Slovensku

(zdroj: Európska komisia)

Delegáciu Európskej rady pre výskum (European Research Council/ERC) povedie jej predseda, francúzsky matematik Jean-Pierre Bourguignon.  V Bratislave sa Bourguignon stretne s ministrom školstva Petrom Plavčanom, predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom a ďalšími poprednými predstaviteľmi domácej akademickej obce.

Predmetom ich rokovaní na ERC Day in Slovakia bude zvýšenie Slovenskej účasti v prestížnej grantovej schéme s viacročným rozpočtom viac ako 13 miliárd eur.

Zástupcovia ERC uvádzajú, že existuje súvis medzi úspešnosťou krajín a podielom HDP, ktoré na vedu a výskum vynakladajú. 0,83 % HDP na vedu a výskum na Slovensku tak predznamenáva, že v počte získaných ERC grantov patríme k štyrom najhorším krajinám Európy.

Pondelňajšia konferencia pre odbornú verejnosť na pôde Univerzity Komenského by preto mala sprostredkovať aj praktické návody pre potenciálnych uchádzačov o granty. Odpovedať im budú samotní hodnotitelia a úspešní kandidáti.

Nízka úspešnosť žiadostí a voľnosť pri skúmaní

Na rozdiel od ostatných európskych grantov na podporu vedy a výskumu majú príspevky z ERC slúžiť na financovanie výskumu na hraniciach poznania (frontier research). Ako také sa teda nemusia riadiť národnými kvótami ani tematickými prioritami. Uspeje iba 10 % žiadostí.

Od roku 2007 podporili granty ERC približne 6500 projektov. Zo Slovenska je doteraz jediným držiteľom grantu ERC Vedec roka 2015 Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV. Získal ho ešte v roku 2012. Celkovo sa však zo Slovenska objavilo 123 návrhov. Štyria slovenskí držitelia grantov pôsobia v zahraničí.

O udelení grantu rozhoduje komisia zložená zo špičkových vedcov. Vyberajú na základe kvality a excelentnosti predložených projektov. Rovnakú šancu majú aj spoločenské vedy. Úlohu tentoraz nezohráva ani okamžitý spoločenský prínos ani ekonomická návratnosť.

Úspešní žiadatelia nemusia byť Európania, no musia pracovať pre európsku výskumnú organizáciu. Držiteľ grantu v priemere vo svojom týme zamestnáva ďalších 6 vedcov. Podpora z ERC sa tak rozprestrie na asi 40-tisíc osôb. Cieľom je umožniť nepredvídateľné vedecké a technologické objavy.

V roku 2015 sa počet držiteľov grantov zo strednej a východnej Európy zdvojnásobil. Vedci zo Západu i tak naďalej čerpajú závratných, takmer 98 % prostriedkov. Pretrvávajúcim nedostatkom je tiež nižšie zastúpenie úspešných vedkýň.