Dohoda proti falšovaniu má byť známa už v septembri

foto: kabelky značky Louis Vuitton, zdroj: Flickr, autor: Selfridges & Co

Krajiny tiež prisľúbili, že zverejnia finálny text „predtým ako sa rozhodnú ho podísať“. Práve tajnosti okolo rokovaní vyvolali obavy medzi zástancami slobody internetu a obhajcami digitálnych práv.

Americké filmové, hudobné a softvérové spoločnosti vyrátali, že len ročne stratia viac ako 16 miliárd eur kvôli tomu, že sa na svete predávajú pirátske verzie ich produktov. Mnoho z nich pritom pochádza z Číny.

Krajiny, ktoré sa na vytváraní dohody podieľajú, sa pokúšali vyvrátiť obavy ohľadne dohody a vyhlásili preto, že nový dokument nebude členské štáty zaväzovať k tomu, aby prijali opatrenia porušujúce „základné práva a slobody“. Hlavným zdrojom znepokojenia je pritom zásada trikrát a dosť, podľa ktorej by mohli byť užívatelia, ktorí trikrát stiahli nelegálny obsah odpojení z internetu.

Ďalším problémom bola otázka generických liekov. Podľa prehlásenia však obchodná dohoda „nebude brániť cezhraničnej preprave legálnych generických liekov“. Dokument zároveň „nebude klásť colným úradom za povinnosť, aby prehľadávali batožinu cestujúcich alebo ich osobné elektronické prístroje za účelom hľadania falošných materiálov.“

Na vyjednávaniach sa okrem EÚ a USA zúčastňujú Austrália, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maroko, Mexiko, Nový Zéland, Singapur a Švajčiarsko. Americký prezident tieto rozhovory dokonca nazval kľúčovým faktorom v boji s celosvetovým obchodom s falšovanými tovarmi, ktorého hodnota predstavuje ročne viac ako 200 miliárd dolárov.

Očakáva sa, že dohoda umožní colným predstaviteľom vo všetkých zúčastnených krajinách zhabať falšované tovary bez toho, že by museli mať povolenie majiteľa alebo súdny príkaz.

Americkí predstavitelia sa vyjadrili, že dohoda si nebude vyžadovať zmenu amerických zákonov- inak by si vyžadovala povolenie Kongresu.

Jedným z problémov, ktoré je však stále potrebné vyriešiť, je požiadavka Európskej únie o zahrnutie takzvaných geografických indikátorov, teda názvov najmä potravinárskych produktov, ktoré pochádzajú zo špecifických oblastí- ako napríklad Champagne (šampanské), Cognac (koňak), či Parma. Americké podnikateľské združenia sa však obávajú, že bežné produkty ako Kraft Parmezán by mohli byť vnímané ako nelegálne a stali by sa tak predmetom konfiškácie colných úradov.

Hovorkyňa amerického obchodného zastupiteľstva Nefeterius McPherson ale povedala, že Spojené štáty chcú celú záležitosť vyriešiť do budúceho stretnutia v Japonsku, ktoré sa uskutoční už v septembri.