Dohoda o autorskom práve je na svete

Zástupcovia európskych inštitúcií sa včera (29.4.) dohodli na texte, ktorý odkazuje problém nelegálneho zdieľania a sťahovania multimediálneho obsahu na súdy. De facto ide o prehru prehru Francúzska, ktoré žiadalo, aby európske ustanovenia o ochrane autorských práv obsahovali len zmienku o tom, že je potrebné rešpektovať základné ľudské práva. Európsky parlament presadil, aby dokument obsahoval priamu zmienku o tom, že právne spory sa budú riešiť súdnou cestou.

Finálny kompromisný text, ktorý už medzi časom získal podporu vo Výbore EP pre priemysel (ITRE), hovorí, že opatrenia zamerané proti prípadným porušovateľom ochrany autorského práva musia rešpektovať „právo na rozsudok nezávislého a nestranného tribunálu, ustanoveného na základe práva a konajúceho v konkrétnej veci“.

Schválený text je jemnejšou verziou návrhu, ktorý bol pôvodne pripomienkovaný správou poslankyne Catherine Trautmann (PES, FR). Tá najskôr navrhla, aby sa v texte uvádzalo, že „bez nariadenia súdnej inštancie nemožno pristúpiť k žiadnym obmedzeniam uvaleným na základné práva a slobody“.

Podčiarknutie a odkaz na riešenie sporov súdnou cestou je odpoveďou na legislatívny vývoj vo Francúzsku. Paríž nemá ďaleko od schválenia zákona, ktorý vytvorí novú štátnu autoritu s právomocou zablokovať internetovú konektivitu užívateľovi, ktorý opakovane porušuje pravidlá pre ochranu autorských práv.

Francúzsky model hovorí o 3-stupňovom prístupe; varovanie e-mailom, varovanie poštovou zásielkou, zablokovanie konektivity (EurActiv 08/04/09). Kritici označili navrhované opatrenia ako „zákon Carly Bruni“, ktorá je manželkou francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho a súčasne je predstaviteľkou hudobného priemyslu.

Akokoľvek, znenie európskeho kompromisu by malo uspokojiť všetky zúčastnené strany, vrátane Francúzska. Teraz musí kompromis zástupcov európskych inštitúcií opätovne odobriť Európsky parlament. Plénum by o ňom malo hlasovať na budúci týždeň. Po poslancoch sa návrhom budú pred letom zaoberať ministri členských krajín EÚ. Na druhej strane, po včerajšom dosiahnutí kompromisu sa očakáva, že schvaľovacia procedúra bude mať skôr už len formálny charakter.

Dohodnutie sa na ustanoveniach o ochrane autorských práv je predpokladom aj pre shválenie telekomunikačného legislatívneho balíka. Ten sa stal rukojemníkom diskusie o tom, ako bojovať proti on-line pirátstvu a nelegálnemu zdieľaniu multimediálneho obsahu na internete.