Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Pomáha začínajúcim firmám v energetike: Ani dobrý produkt sa nepredáva sám – euractiv.sk

Pomáha začínajúcim firmám v energetike: Ani dobrý produkt sa nepredáva sám

Jakub Miler

Jakub Miler. FOTO: Neulogy

Jakub Miler je šéfom iniciatívy InnoEnergy pre strednú Európu. Do Bratislavy prišiel otvoriť slovenskú pobočku, ktorú bude zastupovať spoločnosť Neulogy. InnoEnergy na Slovensko prichádza pri príležitosti Noci výskumníkov.

Prepájate malé startupy aj väčšie scaleupy, firmy na rastúcej trajektórii, s veľkými spoločnosťami. Pomáhate im preniesť inovácie z laboratória na trh. Ako to vyzerá v praxi?

Veľa ľudí si myslí, že stačí vyrobiť produkt. Majú sľubnú technológiu, chcú mať prototyp a keď majú produkt hotový, myslia si, že sa bude predávať sám. Úspech si na trhu si však vyžaduje veľa rôznych zručností – napríklad marketing. A energetický sektor je navyše zvlášť komplikovaný.

Vidíme veľký potenciál pre startupy v energetike. Stále však potrebujú niekoho, kto im otvorí dvere a dohodne stretnutie.

Energetický trh sa často obmedzuje na zopár veľkých firiem.

Je konzervatívny a nemá rád riziko. Mení sa to. Vidíme veľký potenciál pre startupy. Stále však potrebujú niekoho, kto im otvorí dvere a dohodne stretnutie. My pomáhame startupom, zároveň však zmierňujeme riziko pre veľké firmy. Pre malé firmy zisťujeme, aký dobrý je ich nápad, a ďalej púšťame nápady, ktoré sú relevantné. Kontrolujeme ich kvalitu.

Menšie firmy privádzate priamo na trh alebo k skôr k veľkým spoločnostiam?

Hlavným cieľom je to prvé. Ale váš zákazník môže byť veľký hráč na trhu alebo bežný spotrebiteľ, môže to byť prípad business to business alebo business to consumer. Závisí od podnikateľského modelu. Najväčším problémom je však vzdialenosť medzi veľkými a malými firmami. Snažíme sa ich priblížiť.

Odkiaľ máte financovanie?

Väčšinu prostriedkov zabezpečuje Európska komisia cez Knowledge and Innovation Community (KIC), ktorá je zase financovaná z Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (jedna európskych agentúr). KIC je súčasťou výskumného programu EÚ Horizont 2020. To sa teraz mení. Prostriedky z Horizontu 2020 sa v nasledujúcich rokoch znížia. Chceme ich sčasti nahradiť investíciami. V spoločnostiach, ktoré podporujeme, máme podiely, tie nám prinášajú príjmy. Naše služby neposkytujeme zadarmo. Funguje to obojsmerne. Na jednej strane sa potrebujeme uistiť, že naše investície sú udržateľné. Tie sú na druhej strane pre nás záväzkom, že naše projekty uspejú. Inak sme skončili.

Máme tiež v pláne získať investície od súkromných firiem, ktoré nemajú také obmedzenia ako napríklad Horizont 2020. Niektoré firmy majú zaujímavé produkty, ak ich však chcú predávať, musia znížiť ich cenu. To je niekedy možné len prostredníctvom masovej výroby. Na to potrebujete okrem iného priestory. A tie sa nedajú financovať z našich súčasných príjmov.

Nemôžete ísť proti trhu, ktorému dnes dominujú tri D – digitalizácia, decentralizácia a dekarbonizácia.

Jedným z troch hlavných cieľov klimaticko-energetickej politiky EÚ je zvýšenie podielu obnoviteľných energií. Uprednostňujete ich?

Z dlhodobého hľadiska musíme ísť a ideme v súlade s megetrendmi. Nemôžete ísť proti trhu, ktorému dnes dominujú tri D – digitalizácia, decentralizácia a dekarbonizácia. Do posledných dvoch troch trendov zapadajú obnoviteľné energie. Zároveň sa však dostávame na hranice efektívnosti obnoviteľných energií. Ide očividne o nespoľahlivé zdroje – slnko stále nesvieti, vietor stále nefúka. Najväčšou prekážkou pre obnoviteľné energie dnes nie sú investície, ale ich začlenenie do elektrického systému.

Na druhej strane vidíme, že uhlie tu ešte niekoľko rokov zostane. Poľsko, z ktorého pochádzate, s ním počíta dlhodobo. Spolupracujete aj s firmami, ktoré vyvíjajú technológie pre nízkoemisné spaľovanie uhlia (clean coal)?

Počítame s tým, že uhlie bude súčasťou nášho energetického mixu ďalších 20 – 30 rokov. V Poľsku je podiel uhlia 50 percent. Či už sa tento podiel zníži alebo zostane rovnaký, musíme zabezpečiť, aby sa znížil jeho škodlivý dopad na životné prostredie. Aj keď ide o upadajúcu technológiu, musí zostať tak udržateľná, ako sa len dá.

Idú národné energetické politiky v strednej a východnej Európe dobrým alebo zlým smerom?

Zmeniť politiku nie je jednoduché. Nie som tvorca politík, regulátorom sa snažíme radiť. Poukazujeme na riešenia, ktoré sa nedokážu uplatniť pre prekážky na trhu. Najväčší problém majú v súčasnosti firmy s riešeniami pre úsporu energií.

Vysvetlím na príklade Bratislavy. Mesto platí účet za elektrinu. To však dá zmeniť. Môže prísť firma, ktorá povie, že ten účet bude v rovnakej výške platiť ona. Rovnaká spoločnosť obnoví osvetlenie v meste. Po piatich, šiestich rokoch bude firma vďaka obnovenému osvetleniu platiť menej za elektrinu. (Príjem firmy predstavuje rozdiel v účte za elektrinu – pozn. red.) To si však vyžaduje reguláciu, ktorá umožní takéto investície. Pre spoločnosť je to výnosné – mesto má novú infraštruktúru a firma biznis.

Trh so službami energetických úspor predstavuje jednu z najlepších možností ako zmeniť náš život v mestách.

Dokážu to robiť malé firmy, keď si to vyžaduje veľké investície?

Nie. Problémom však nie je nedostatok peňazí, ale ich dostupnosť. A tú dokáže uvoľniť regulácia na úrovni mesta. Vyžaduje si to zmenu postupov pri verejnom obstarávaní. Trh so službami energetických úspor predstavuje jednu z najlepších možností ako zmeniť náš život v mestách.