Ekonóm: Zrušenie patentov by vyriešilo mnoho problémov

Michele Boldrin Zdroj: Fundación Ramón Areces/ Flickr

V úvodnej scéne legendárneho filmu 2001: Vesmírna Odysea, vezme opica do ruky kosť, a udrie ňou druhú opicu. Taliansky ekonóm Michele Boldrin hovorí, že keď zistíte, že dokážete niečo využiť ako nástroj, dostávate sa do výhodnej pozície. „Táto inovácie okamžite vytvára nerovnosť, pretože robí niekoho silnejším, než je niekto iný.“

Profesor ekonómie na Washingtonskej univerzite St. Louis navštívil koncom júna Madrid, aby sa zúčastnil na fóre organizovanom nadáciou Ramón Arece Foundation a organizáciou Centre for Monetary and Financial Studies.

S profesorom Boldrinom sa zhováral Tiziano Trotta z El País – Planeta Futuro, španielskeho partnera siete EURACTIV.

Povedzte nám o vašej hypotéze vyvolávajúcej obavy.

Týka sa nerovností vyplývajúcich z inovácií. A keďže bez inovácií neexistuje rast, nerovnosti sú sekundárnym efektom hospodárskeho rastu. Všetko, čo vymyslíme, má tendenciu posunúť niektorých ľudí skokom vpred, a iných nahradiť, urobiť ich zo spoločenského hľadiska menej užitočnými. A keď sa raz táto hra začne, niet návratu. Môžete vymyslieť niečo, čo urobí moje schopnosti nepotrebnými. Ak mám kognitívne a právne možnosti napodobni vás, môžem sa pozbierať, urobiť to isté, a opäť sa stať užitočným.

Takto to fungovalo počas histórie, no dnes vytvára každá inovácia silné vlny, ktoré majú väčší spoločenský vplyv a vyžadujú väčšie náklady na prispôsobenie sa. Všetci sme schopní napodobniť tú opicu z filmu, čo vzala kosť. No skopírovať vyhľadávací algoritmus Google je ťažšie. Každá inovácia prináša víťaza, toho, ktorý s ňou prišiel, tých, ktorí ju budú môcť skopírovať, a tých, ktorí s stanú nadbytočnými. Väčšia a väčšia časť populácie je nahrádzaná, stráca sa stále viac vedomostí. Za pár rokov sa napríklad stanú na trhu bežnými autonómne autá. V Spojených štátoch je zamestnaných na nejakej pozícii vodiča 8 miliónov ľudí. Zakrátko budú ekonomicky zbytoční. Vzdelávanie môže pomôcť, no rýchlosť, akou sú ničené pracovné miesta, je vyššia, než rýchlosť obnovy ľudského kapitálu.

Napodobovanie inovácií znižuje nerovnosť a umožňuje tým, ktorí boli vylúčení z trhu, aby získali späť svoju rolu, hoci s produktom nižšej kvality. Existuje technologický faktor, ktorým si, napríklad, Google udržiava svoju dominantnú pozíciu: funguje lepšie, než ostatní. No existuje aj právny faktor. Firma ochraňuje svoje duševné vlastníctvo predovšetkým preto, aby ostatným zabránila napodobniť ju. Tieto mechanizmy sú kľúčové pre vytváranie nerovností a pomáhajú vytvoriť obrovské množstvá bohatstva rýchlejšie, s menším rizikom, a menšími investíciami, než v minulosti. Na tento fenomén však možno zaútočiť nastavením politík.

https://euractiv.sk/clanky/veda-a-inovacie/europsky-prehlad-vysledkov-inovacie-2017-slovensko-mierne-inovacne/

Možno to nejako obísť?

Doteraz sme sa boli schopní hýbať vpred. Na zmiernenie problému možno prijať rôzne opatrenia. Po prvé je tu reštrukturalizácia vzdelávacích systémov tak, aby boli schopné vzdelávať flexibilných študentov. V našom svete sa stala klasická kultúra luxusom. Čítať Horácia je nádherné, no nie je to pre všetkých. Môžem byť expertom na Izabelu Kastílsku, no to ma nenakŕmi. Predtým, ako deťom začneme hovoriť o bývalej sláve Starovekého Egypta, mali by byť vzdelávaní o svete okolo nich. Keď si zabezpečia svoje miesto v spoločnosti, môžu sa venovať čítaniu Ovídia. Medzi 14. a 19. rokom, keď je mozog aktívnejší, nemožno mrhať časom. Ľudia nie sú pre spoločnosť užitoční, ak nepoznajú nič okrem Galských vojen.

Ste kritikom duševného vlastníctva a odsudzujete existenciu monopolov. Prečo si myslíte, že tento systém nefunguje, najmä vo farmaceutickom priemysle?

Monopoly treba zrušiť. Bodka. Prípad farmaceutického priemyslu je len jedným z príkladov vážnych monopolov vytvorených reguláciou v sektore. Výskum sa stal príliš nákladným a komplikovaným. Žiadať farmaceutické spoločnosti, aby boli v Afrike filantropmi a rozdávali svoje produkty, je hlúpe. Nik nežiada od Ferrari aby kopírovalo vlastné autá a rozdávalo ich.

Sú choroby, ktoré je ťažké liečiť, a iné, možno jednoduchšie, ktoré sú vzácnejšie. No výskum by bol drahý a počet tých, čo z neho niečo budú mať, malý. Starší ľudia sú pre Európu tiež problémom. Sú veľmi širokou skupinou so silnou kúpnou silou, farmaceutický priemysel tak vyrába, čo si oni žiadajú. Farmaceutické firmy tiež manipulujú s patentmi, aby sa udržali pri niektorých liekoch v monopolnom postavení, a získavali na niektorých trhoch – napríklad v Spojených štátoch – obrovské výhody. Mnoho problémov by sa vyriešilo, ak by boli patenty jednoducho zrušené.