Digitálny vek ohrozuje kreatívny priemysel

zdroj: Wikepedia/Sandunya

Prečo zakladáte združenie európskych koalícií pre kultúrnu rozmanitosť?

Národné koalície pre kultúrnu diverzitu vznikali od roku 2005 po prijatí Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. Až doteraz sa medzi sebou stretávali neformálne, no narazili sme na limity takejto neformálnej siete.

V Bruseli budujeme právnu štruktúru, ktorá sa má stať hlavným partnerom inštitúcií EÚ v kultúrnych otázkach. Už zastupujeme 13 krajín. Aktuálne vzniká grécka a holandská koalícia a čoskoro sa k nám pripoja. Máme tiež zmluvy s tureckými a ukrajinskými organizáciami. Dúfame, že sa staneme nezávislou autoritou pre otázky kultúrnej politiky.

Reagujeme tiež na naliehavú situáciu, keď sa Komisia chystá na predloženie návrhu na reformu autorského práva v Európskej únii. Financovanie tvorivej činnosti, kultúrna politika EÚ a autorské práva sú v digitálnom veku ohrozené a my sa chceme podeliť o naše skúsenosti v týchto otázkach.

Aké konkrétne hrozby sú spojené s reformou autorských práv?

Parlamentná správa poslankyne EP Julie Redovej (Zelení/EFA) naznačuje harmonizáciu výnimiek a koniec teritoriálneho kreatívneho práva. To je podľa nás veľmi nebezpečná myšlienka. Zovšeobecnenie výnimiek by trvalo veľa rokov a ohrozilo by podobu mnohých kultúrnych odvetní tak, ako ich teraz poznáme.

Filmový priemysel napríklad funguje ako reťazec. Ak ovplyvníme jeho predbežné financovanie, tak vo výsledku utrpí celý filmový priemysel.

Čo by ste Komisii navrhli ako alternatívu?

Európske inštitúcie by voči kultúre zaujať viac holistický prístup. Celý systém, vrátane autorských práv, by mal spolupracovať na budovaní európskej identity a osláviť tak rozmanitosť kultúrnych prejavov.

Hlavným posolstvom však je, že nevidím žiadny dôvod, prečo by existujúce organizácie kolektívnej správy nemohli pokračovať s financovaním kultúrnych podujatí – čo si ostatne myslí aj veľa inštitúcií EÚ! Bolo by kontraproduktívne potláčať tento zdroj. Kultúrne dotácie EÚ by stratili svoj vplyv.

No a nakoniec musíme zabezpečiť, aby nadnárodne internetové spoločnosti zaplatili spravodlivý diel daní. Je neospravedlniteľné, aby sa zapájali do tak agresívneho daňového plánovania a zároveň sa vyhýbali zásadným investíciám v EÚ.

Náš odkaz je teda takýto: sústreďte sa prosím na to, aby veľký hráči platili dane, nie na reformu autorských práv.

Myslíte si, že je debata o copyrighte politickou diskusiou?

Pokiaľ ide o Komisiu, všetko je politické. Všetci sme spotrebitelia, preto argumentáciu v prospech zákazníkov chápem. Politika však musí ochrániť financovanie kultúrnej tvorby. Komisia zužuje debatu tým, že nadhodnocuje regionálne obmedzenia. Je tu ale riziko, že tým vytvorí ideálne podmienky pre veľké platformy, ktoré budú dominovať na trhu.

Potom je to už skôr o obchodných modeloch, než autorských právach. V prípade, keď platformy neponúkajú všade ten istý program, je to ich problém. Priznajme si, že len 3 % občanov EÚ žijú v zahraničí a iba 2 % cestujú dostatočne často na to, aby potrebovali prenosné služby. Pre veľké platformy jednotlivé trhy jednoducho nestačia. Bolo by chybou myslieť si, že prenosnosť odpovie na túto otázku.

Je digitálny vek hrozbou pre kultúrnu rozmanitosť?

Pre spisovateľov a vydavateľstvá je to dnes ťažké a nich situácia sa zhoršuje. Za predaj 96 % kníh zodpovedajú 4 % spisovateľov. Poznám skladateľov, ktorí značne investujú do vlastnej hudby, a vzápätí sa ich albumy objavia zadarmo na stiahnutie na internete. V Španielsku od roku 2009 výrazne klesli príjmy umelcov v dôsledku pirátstva. Toto je skutočné nebezpečenstvo, nie teritorialita.

Ako problému pirátstva čelí EÚ?

Existuje projekt sledovania peňazí, na ktorom spolupracujú mnohí aktéri; internetové spoločnosti, zadávatelia reklamy či emitenti platobných kariet. S pirátstvom však musíme spraviť niečo zásadné. Prečo internetové vyhľadávače v takej miere zobrazujú stránky s nelegálnym obsahom?