array(0) { } NULL EURACTIV.sk je súčasťou projektu, ktorý tvorí energetiku budúcnosti – euractiv.sk

EURACTIV.sk je súčasťou projektu, ktorý tvorí energetiku budúcnosti

Komerčný obsah

Projektové stretnutie v Dubline. FOTO: EirGrid

Viac ako 100 predstaviteľov popredných európskych energetických spoločností, univerzít a výskumných inštitútov odštartovalo na začiatku novembra v Dubline projekt EU-SysFlex. Cieľom výskumného projektu financovaného z Horizontu 2020 je pripraviť elektrický systém na vyše 50-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie.

EURACTIV Slovensko je členom užšieho vedenia projektu a zodpovedá za jeho komunikáciu navonok.

Projekt vedú EDF a EirGrid

EU-SysFlex znamená „Paneurópsky systém s efektívnym koordinovaným využívaním flexibility pre integráciu vysokého podielu obnoviteľných zdrojov energie“. EU-SysFlex príde s novým typom služieb, ktoré budú zodpovedať potrebám systému s vyše 50-percentným podielom elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Prvé stretnutie konzorcia usporiadal prevádzkovateľ írskej elektrizačnej sústavy EirGrid, ktorý je hlavným koordinátorom projektu. Odborným garantom projektu je francúzska skupina Electricité de France (EDF).

EURACTIV Slovensko realizuje a koordinuje externú komunikáciu projektu. Zapojí do nej svojich partnerov v paneurópskej mediálnej sieti EURACTIV v Bruseli, Berlíne, Paríži, Londýne, Varšave, Miláne a Madride.

„Sme poctení, že môžeme byť súčasťou projektu tohto významu a veľkosti. Ako hlavný koordinátor komunikácie sa budeme snažiť o čo najefektívnejšie šírenie výsledkov projektu. Našim cieľom je zamerať komunikáciu nielen na verejnosť, ale najmä na politikov a energetický priemysel, ktorí môžu z očakávaných výsledkov projektu benefitovať a zároveň ich ďalej uplatniť v praxi,“ povedal Pavel Nikodem, výkonný riaditeľ EURACTIV Slovensko.

Štyri roky a 20 miliónov eur

Projekt EU-SysFlex získal finančné prostriedky vo výške 20 miliónov EUR z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 vo výzve H2020-LCE-2016-2017. EU-SysFlex prebieha počas štyroch rokov, od novembra 2017 do októbra 2021.

Členom konzorcia EU-SysFlex je 34 organizácií z 15 európskych krajín. Konzorcium zahŕňa prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, poskytovateľov technológií, výrobcov, univerzity a výskumné centrá.

Projekt otestuje integráciu obnoviteľných zdrojov energie do rozvodných sietí naprieč Európou. Cieľom je vytvoriť dlhodobý plán a poskytnúť praktickú pomoc pre prevádzkovateľov energetických systémov. Projektový tím navrhne lepšiu organizáciu trhu, vhodnú reguláciu, prevádzkové postupy a systémové nástroje.

EU-SysFlex bude o niekoľko dní odprezentovaný aj na Stredoeurópskej energetickej konferencii – SET Plan 2017 v Bratislave. Predstaví ho projektový manažér EirGridu John Lowry v druhý deň konferencie, 1. decembra 2017, v diskusnom paneli „Market integration II. Market-coupling in electricity“.

 

Kontakty

Kristína Kubišová, EURACTIV Slovensko, kubisova@euractiv.sk

Facebook: EU-SysFlex

Twitter: @eu_sysflex

LinkedIn: EU-SysFlex

#EUSysFlex