Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Elektromobilita na Slovensku zvyšuje obrátky, mení sa vedenie SEVA – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Elektromobilita na Slovensku zvyšuje obrátky, mení sa vedenie SEVA

Komerčný obsah

Bratislava, 24.04.2017

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) má nového riaditeľa. Stal sa ním Peter Ševce, ktorý po piatich rokoch na pozícii vystriedal Petra Badíka.

Nový riaditeľ Peter Ševce tak preberie štafetu v období zrýchľujúceho sa rozvoja elektromobility, ktorá si za ostatné roky na Slovensku našla svoje pevné miesto. Peter Ševce v asociácii pôsobil už od jej vzniku v roku 2012, kedy ju spolu s Petrom Badíkom zakladali. Počas Badíkovho päťročného pôsobenia na poste riaditeľa SEVA sa elektromobilita ako téma udomácnila v komunikácii s verejnými a štátnymi inštitúciami, bola prijatá Stratégia rozvoja elektromobility v SR aj Národný rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

Peter Badík odchádza z postu riaditeľa SEVA, no v štruktúre asociácie zotrvá ako strategický poradca. V budúcnosti sa chce intenzívnejšie venovať riadeniu a rozvoju spoločností Voltia a.s., a GreenWay Infrastructure s.r.o., ktoré úspešne podnikajú v oblasti elektromobility na Slovensku, v Rakúsku, Poľsku a Holandsku.

„Som rád, že som mohol asociáciu previesť obdobím, keď elektromobilita bola na pokraji záujmu. Situácia sa dnes dramaticky mení a elektrické autá stoja v absolútnom strede fascinujúcich zmien, ktorými prechádza automobilový priemysel a ktoré sa bezprostredne dotýkajú aj Slovenska. Teším sa, že pod skúseným vedením Petra Ševceho bude SEVA naďalej kľúčovým prvkom vznikajúceho elektromobilného ekosystému,“ hovorí Peter Badík.

Peter Ševce sa elektromobilite profesionálne venuje od roku 2011. Počas pôsobenia v E.ON Slovensko, a.s., úspešne rozvinul cezhraničný projekt VIBRATe, ktorý prepojil Bratislavu a Viedeň nabíjacou infraštruktúrou pre elektrické autá. Ako projektový manažér a konzultant sa aktívne podieľal na medzinárodných projektoch Cotevos, Crossing Borders a fast-E. Medzinárodnú skúsenosť si rozšíril v rakúskej spoločnosti Enio GmbH, kde zodpovedal za vývoj platformy pre správu nabíjacích staníc v Rakúsku, Nemecku, Veľkej Británii a Dánsku. Peter Ševce spoluvytváral aj koncepciu Stratégie rozvoja elektromobility v SR a dlhodobo patrí medzi najvýraznejších popularizátorov témy na Slovensku.

Automobilový priemysel sa štrukturálne mení a medzinárodný trend ukazuje, že elektromobilita je jeho budúcnosťou. „Slovensko preto bude musieť zaradiť novú rýchlosť a flexibilnejšie reagovať na tieto zmeny,“ dodáva Peter Ševce. „Mojou prioritou je zjednodušenie právneho prostredia pre elektromobilitu a nájdenie vhodného mechanizmu na spolufinancovanie rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Asociácia sa bude naďalej systematicky venovať aj popularizácii technológie a odbúravaniu predsudkov verejnosti voči elektrickým vozidlám,“ vysvetľuje svoje zámery Peter Ševce.

Asociácia bude pod Ševceho vedením aj naďalej aktívne komunikovať s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy a všetkými kľúčovými partnermi. Zároveň bude iniciovať nevyhnutné zmeny v legislatíve a podporných schémach, aby bolo na Slovensku možné jej čo najrýchlejšie nasadzovanie.