Oettinger upokojoval Volkswagen

Bruselský EurActiv zverejnil list, ktorý komisár Günther Oettinger zaslal výkonnému riaditeľovi nemeckého koncernu Volkswagen. Uviedol v ňom, že nové limity pre emisie CO2 z osobných áut, ktoré Komisia predložila v júli, ešte predtým zmiernil.

Snažil sa tým zmierniť obavy priemyslu z toho, že prísne limity negatívne ovplyvnia zamestnanosť a konkurencieschopnosť tohto odvetvia v Európe.

Návrhy Komisie „odrážali značné zmeny v porovnaní s pôvodným plánom“, napísal Oettinger.

Podľa nových pravidiel bude od roku 2020 platiť na všetky nové autá limit pre vypúšťanie emisií CO2 na úrovni 130 g/km, od roku 2020 na úrovni 95 km/h.
Komisia ale zároveň umožní výrobcom automobilov pokračovať vo výrobe automobilov s vysokou spotrebou, a to zavedením tzv. super kreditov. Tie môžu získať z výroby elektrických vozidiel.

Oettinger ďalej povedal Winterkornovi, že „diskusia o našej politike CO2 pre autá po roku 2020 bude úplne otvorená“.

Tlačová agentúra AFP pýtala na existenciu spomínaného listu hovorkyne komisára Marlene Holzner, podľa ktorej nie je táto korešpondencia ničím výnimočným.

Franziska Achterberg, poradkyňa organizácie Greenpeace Europe pre dopravnú politiku EÚ, pre EurActiv uviedla, že uvoľnenie regulácie super kreditov „výrazne oslabí ciele “ pre znížene uhlíkových emisií pre rok 2020.

Ústretové voči zamestnanosti

Holandská agentúra angažujúca sa v oblasti enviro-poradenstva CE Delft vo štvrtok (10.10.) vydala prehľad štúdií, kde prizvukuje, aby priemyslu čo najviac vyťažil z návrhu Komisie, dokonca bez potreby využívať inštitút super kreditov.

Podľa správy, ktorú vydala organizácia Transport and Environment (T&E), tvrdí, že priemysel môže byť pokojný. Štúdie totiž preukázali, že zvyšovaním palivovej účinnosti osobných automobilov by mohlo viesť k zvýšeniu zamestnanosti v automobilovom priemysle.

Mohlo by to byť „v dôsledku aplikovania dodatočných alebo drahších komponentov a prostredníctvom zvýšenia domáceho a zahraničného dopytu“.

Správa tiež hovorí o nepriamych výhodách investovania do zelených automobilov, ako sú peniaze usporené zo spotrebovaného paliva, čo by mohlo kompenzovať vyššie ceny hybridov a elektromobilov.

Cieľ pre emisie CO2 na úrovni 95 g/km, by podľa CE Delft znamenal úsporu viac ako 500 € na osobu za rok.

Prechod na palivovo úsporné automobily a pokročilé pohonné jednotky môže byť teda jednoduchší, pretože celkové náklady prevádzky auta sa zredukujú. CE Delft dodala, že by to vyvolalo nárast dopytu spotrebiteľov aj v iných odvetviach.
Výsledky vydali na pozadí vyhodnotenia vplyvu zo strany Európskej komisie

Greg Archer, špecialista na ekologické vozidlá z T&E, vyzval Európsky parlament a Radu, aby vylepšili predložený návrh Komisie – „stanovili ambicióznejšie ciele a zacelili medzery“.

Nejasnosti

Agentúra CE Delft zároveň pripúšťa, že by mohlo dôjsť k poklesu zamestnanosti v oblastiach spojených s tradičnou výrobou automobilov, ako je napríklad rafinácia a distribúcia pohonných hmôt.

Akékoľvek prínosy budú podľa organizácie T&E závisieť od konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu a toho, ako dokáže vyťažiť z dopytu po vyspelejších technológiách šetriacich emisie

Dodali, že presun preferencií spotrebiteľov, ako aj zmeny ceny ropy, obmedzovanie uhlíkových kreditov a reakcie zahraničných konkurentov, by mohli posilniť ale aj oslabiť celkový dopad na zamestnanosť.

Podľa agentúry CE Delft prechod na elektromobily by pravdepodobne znížil priamu zamestnanosť v niektorých oblastiach kvôli „nižšej intenzite výrobného procesu v porovnaní s tradičnou výrobou“. Dodatočný dopyt po nových kapitálovo náročných výrobných halách a dovoze batérií by tiež mohlo negatívne ovplyvniť zamestnanosť. Avšak zároveň zdôraznili, že celkové prínosy by prevážili.

Napriek širokému výberu zdrojov, poradenská agentúra argumentuje, že na základe jej skúmania „žiadna z 23 štúdií neposkytuje celkový ekonomicko–analytický pohľad“. Súčasná literatúra by sa teda mala považovať za čiastkovú, nesúvislú, nepostačujúcu vo svojej ekonomickej argumentácii, pričom v prípade výsledkov ešte zostáva viacero nejasností.

Asociácia európskych výrobcov automobilov pre EurActiv uviedla, že doteraz neboli oboznámení s detailmi správy, ale nemyslia si, že existuje priama súvislosť medzi zvýšením palivovej účinnosti a zamestnanosťou.

Ďalšie kroky:

  • 6. december: hlasovanie Európskeho parlamentu o návrhoch prísnejších limitoch pre automobilové emisie.
  • 2. polovica 2013: o konečnej verzii nariadenia bude hlasovať Rada ministrov